Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2015. godinu) Nabavka roba: mjerna oprema i instrumenti, faks aparati laserski, telefonska centrala sa pripadajućom opremom i telefonima, kripto oprema, IP ruteri, mrežna oprema , voip telefoni, komunikacioni linkovi, sistem monitoring TK mreže, terminalna sigurnosna oprema firewol, sistem za evidenciju i kontrolu motornih vozila na graničnim prelazima, projektor, oprema za zaštitu prostorija, pp sistem, ormar za čuvanje naoružanja, uređaj za provjeru ličnih dokumeata, ručna termovizijska kamera, set za prikrivenu komunikaciju, boksovi i kućice za službene pse, službeni psi i klima uređaji

Datum objave: 26.06.2015. 11:55 / Izvor: eKapija.ba, 19.06.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO SIGURNOSTI

 

 

Datum: 19.06.2015.godine

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU

R.b.

Predmet nabavke

Procijenjena vrijednost ugovora za 2015

Procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma

Vrsta postupka

Okvirni datum

pokretanja

postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Predviđa se zaključenje okvirnog sporazuma

Šifra JRJN

Izvor finansiranja

ROBE

1

Stolni računari

12.800,00

 

Otvoreni

Februar 2015.

April 2015.

Ne

30213300-8

Donatorska sredstva

2

Server sa licencama

53.900,00

 

Otvoreni

Februar 2015.

April 2015.

Ne

30210000-4

Donatorska sredstva

3

Storage

41.900,00

 

Otvoreni

Februar 2015.

April 2015.

Ne

30234000-8

Donatorska sredstva

4

Policijska oprema

15.000,00

 

Konkurentski

April 2015.

Maj 2015.

Ne

35712000-8

Donatorska sredstva

5

Informatička oprema za policijsku namjenu

15.000,00

 

Konkurentski

April 2015.

Maj 2015.

Ne

30213100-8

Donatorska sredstva

6

Licence

50.000,00

 

Konkurentski

April 2015.

April 2015.

Ne

48000000-8

Budžet

7

Nabavka municije

 

510.000,00

Otvoreni

Avgust-

Septenibar 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

35300000-7

Budžet

8

Kancelarijski materijal

 

150.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

30190000-7

Budžet

9

Štampani obrasci

 

100.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

22000000-0

Budžet

10

Zastave BiH

 

40.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

35821000-5

Budžet

11

Sitni inventar i materijal za održavanje objekata

 

100.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

31000000-6

Budžet

12

Toneri i ketridži

100.000,00

400.000,00

Otvoreni

Mart 2015.

Maj 2015

Da

2015-2018

30125100-2

Budžet

13

Hrana za službene pse

 

105.500,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

15710000-8

Budžet

14

Policijska oprema

35.000,00

100.000,00

Otvoreni

Maj-Avgust 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35000000-4

Budžet

15

PP sprej

60.000,00

 

Otvoreni

Maj-Avgust 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

35000000-4

Budžet

 

 

16

Majica kratki rukav

6.750,00

27.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35811200-4

Budžet

17

Majica dugi rukav

9.000,00

18.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35811200-4

Budžet

18

Opasač sa futrolom

94.000,00

112.500,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35811200-4

Budžet

19

Košulja ljetna kratkih rukava- poligonka

160.000,00

920.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35811200-4

Budžet

20

Košulja zimska dugih rukava

164.000,00

945.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35811200-4

Budžet

21

Pantalone ljetne

210.000,00

430.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35811200-4

Budžet

22

Pantalone zimske

231.000,00

470.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35811200-4

Budžet

23

Cipele

273.000,00

1.100.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35811200-4

Budžet

24

Čarape ljetne muške

15.750,00

65.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35811200-4

Budžet

25

Čarape zimske muške

15.750,00

65.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35811200-4

Budžet

26

Čarape ženske

1.125,00

4.500,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35811200-4

Budžet

27

Kratke jakne

378.000,00

760.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35811200-4

Budžet

28

Svečana uniforma

50.000,00

80.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da; 2015-2018

35811200-4

Budžet

29

Uniforma za kadete komplet (kaćket, beretka, džemper, zimska jakna,čizme, kais, rukavice, kabanica)

96.000,00

150.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da; 2015-2018

35811200-4

Budžet

30

Civilna uniforma

40.000,00

80.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2015-2018

35811200-4

Budžet

31

Ormari

8.750,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

39122100-4

Budžet

32

Kancelarijski sto

7.000,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

39134100-1

Budžet

33

Kancelarijska stolica

12.000,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

39111100-4

Budžet

34

Konferencijska stolica

6.000,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

39000000-2

Budžet

35

Konferencijska fotelja

7.500,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

39113100-8

Budžet

36

Konferencijski sto

4.000,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

39135000-7

Budžet

37

Komode

8.000,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

39143122-7

Budžet

38

Vješalice

750,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

39136000-4

Budžet

39

Računari za kancelarije

50.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

30213000-5

Budžet

 

 

40

Računari za granične prelaze

25.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

30213000-5

Budžet

41

Laptop računari

8.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

30213100-6

Budžet

42

Licence 12

5.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

 

Budžet

43

Licence za forenziku

5.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

 

Budžet

44

Licence

40.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

 

Budžet

45

Čitači dokumenata mobilni

30.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

30216100-7

Budžet

46

Čitači dokumenata

10.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

30216100-7

Budžet

47

Radio uređaji VHF/UHF i njihovi dodaci

30.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar -Oktobar 2015

Ne

32237000-3

Budžet

48

Interfejsi za povezivanje udaljenih analognih RsT

10.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar -Oktobar 2015

Ne

32230000-4

Budžet

49

Kombi vozila

1.700.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar -Oktobar 2015

Ne

34113000-2

Budžet

50

Terenska vozila

360.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar -Oktobar 2015

Ne

34113100-3

Budžet

51

Putničko vozilo

60.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar -Oktobar 2015

Ne

34111200-0

Budžet

52

UPS 450 W za informatiku

6.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

31154000-0

Budžet

53

Oprema za redovno napajanje TK opreme na izdvojenim objektima

20.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar -Oktobar 2015

Ne

31154000-0

Budžet

54

Mjerna oprema i instrumenti

10.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar -Oktobar 2015

Ne

31682210-5

Budžet

55

Faks aparati laserski

5.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar -Oktobar 2015

Ne

32581200-1

Budžet

56

Telefonska centrala sa pripadajućom opremom i telefonima

27.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar-Oktobar 2015

Ne

32551200-2

Budžet

57

Kripto oprema

50.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar -Oktobar 2015

Ne

32552430-0

Budžet

58

IP ruteri za umrežavanje telefonskih centrala

4.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar -Oktobar 2015

Ne

32413100-2

Budžet

59

Mrežna oprema za rutiranje

15.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar -Oktobar 2015

Ne

32413100-2

Budžet

60

VOIP telefoni

3.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar -Oktobar 2015

Ne

32429000-6

Budžet

 

 

61

Komunikacioni linkovi

150.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar -Oktobar 2015

Ne

32429000-6

Budžet

62

Sistem monitoring TK mreže

10.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar-Oktobar 2015

Ne

32420000-3

Budžet

63

Mrežna oprema za informatiku

10.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

32420000-3

Budžet

64

Terminalna sigurnosna oprema Firewol

5.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar - 0ktobar2015

Ne

32420000-3

Budžet

65

licence za menadžment VPN trem. zaštitne opreme

12.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Septembar-Oktobar 2015

Ne

48000000-8

Budžet

66

Sistem za evidenciju i kontrolu motornih vozila na graničnim prelazima

100.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

48000000-8

Budžet

67

Projektor

2.000,00

 

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

38652100-1

Budžet

68

Oprema za zaštitu prostorija

15.000,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

44480000-8

Budžet

69

PP sistem

30.000,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

44480000-8

Budžet

70

Ormar za čuvanje naoružanja

5.000,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

44421720-0

Budžet

71

Uređaj za provjeru ličnih dokumeata Docu-box

100.000,00

 

Otvoreni

Septembar - oktobar2015

Novembar-Decembar 2015

Ne

38500000-0

Budžet

72

Ručna termovizijska kamera

30.000,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

35125300-2

Budžet

73

Set za prikrivenu komunikaciju

12.000,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

35712000-8

Budžet

74

Boksovi i kućice za službene pse

10.000,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

45421100-5

Budžet

75

Službeni psi

9.000,00

 

Konkurentski

Septembar 2015

Oktobar 2015

Ne

03325000-3

Budžet

76

Klima uređaji

21.000,00

 

Konkurentski

Juni-Avgust 2015

Juni-Avgust 2015

Ne

39717000-1

Budžet

USLUGE

1

Usluge mobilne telefonjje

29.000,00

58.000,00

Konkurentski

Februar 2015.

Mart 2015.

Ne

64212000-5

Budžet

2

Usluge sanitacije

25.000,00

50.000,00

Konkurentsk

April 2015.

Maj 2015.

Da

2015-2016

90920000-2

Budžet

3

Servis i popravak vozila

 

1.700.000,00

Otvoreni

Maj-Avgust 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

50100000-6

Budžet

4

Punjenje praznih tonera

 

50.000,00

Konkurentski

Maj-Avgust 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

30125100-2

Budžet

5

Usluge avio prevoza

 

75.000,00

Otvoreni

Maj-Juni 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

34980000-0

Budžet

 

 

6

Servis kopir aparata, fax uređaja i čitača dokumenata

 

180.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2017

50313100-3

Budžet

7

Sistem štampe i produkcije dokumenata

 

75.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

79000000-4

Budžet

8

Osiguranje motornih vozila i prikolica

 

430.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

66514110-0

Budžet

9

Osiguranje objekata

 

15.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

66515200-5

Budžet

10

Putničko zdravstveno osiguranje lica

 

15.000,00

Otvoreni

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

66512000-2

Budžet

11

Obilježavanje motornih vozila

 

20.000,00

Konkurentski

Septembari 2015

Avgust-Septembar 2015

Da

2016-2018

30194200-7

Budžet

RADOVI

1.

Adaptacija zgrade sjedišta Granične policije BiH

60.000,00

 

Otvoreni postupak

Juni-Juli 2015

Avgust-Septembar 2015

Ne

45262700-8

Budžet

 

NAPOMENA:

Plan javnih nabavki za 2015. godinu (izuzev postupaka direktnog sporazuma) objaviti će se na internet stranici Granične policije BIH.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: