Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2015. godinu) Nabavka materijala za održavanje čistoće, goriva, naljepnica, žigova, računarske opreme, putničkog automobila, laboratorijske opreme, auto-guma, SPRS standarda, usluga servisiranja i održavanja biro i računarske opreme, vozila, osiguranja imovine i zaposlenih

Datum objave: 26.06.2015. 13:23 / Izvor: eKapija.ba, 12.02.2015.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO INDUSTRIJE,

ENERGETIKE I RUDARSTVA

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU

I METROLOGIJU              

BANjA LUKA     

 

Broj: 05/3.00/39-130/15

Datum: 12.02.2015. god.

 

PLAN NABAVKI REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STANDARDIZACIJU I METROLOGIJU ZA 2015. GODINU

 

Osnova i okvir za izradu Plana javnnh nabavki za 2015. godinu jeste Budžet Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju za 2015. godinu po pojedinim budžetskim pozicijama utvrđen Odlukom o usvajanju Budžeta za 2015. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 119/14).

 

Planom za 2015. godinu je predviđena javna nabavka sljedećih roba i usluga:

REDNI BROJ

PREDMET NABAVKE

PROCIJENjENA VRIJEDNOST bez PDV-a

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNO VRIJEME POKRETANjA POSTUPKA

OKVIRNO VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA

KONTO

IZVOR FINANSIRANjA

USLUGE

1.

Servisiranje i održavanje biro i računarske opreme

500.00 КМ

Direktni sporazum

Maj 2015

Мај 2015

Мај 2016

412 772

Budžet

2.

Servisiranje i održavanje vozila

1.500,00 КМ

Direktni sporazum

Maj 2015

Мај 2015

Мај 2016

412 531

Budžet

2.

Osiguranje imovine

1.900,00 КМ

Direktni sporazum

Decembar 2014

Januar 2015

Јаnuar 2016

412 723

Budžet

3.

Osiguranje zaposleiih

310,00 КМ

Direktni sporazum

Decembar 2014

Јanuar 2015

Јanuar 2016

412 725

Budžet

ROBE

1.

Materijal za održavanje čistoće

500,00 КМ

Direktni sporazum

Mart 2015

Мart 2015

Мart 2016

412 321 до 412 329

Budžet

2.

Pogonska motorna goriva

2.000,00 КМ

Direktni sporazum

Mart 2015

Мart 2015

Мart 2016

412631

Budžet

3.

Nabavka naljepnica- žig; žigovi za verifikaciju mjerila i kodirane sigurnosne plombe

11.500,00 КМ

Konkursntski zahtjev za dostavljanje ponuda

Septembar 2015

Novembar 2015

412 499

Budžet

4.

Izdaci za nabavku računarske opreme

1.000,00 КМ

Direktni sporazum

Novembar 2015

Novembar 2015

511 322

Budžet

5.

Putnički automobil

26.000,00 КМ

Konkursntski zahtjev za dostavljanje ponuda

 

April 2015

Maj 2015

511 311

Budžet

6.

Laboratorijska oprema

58.000,00 КМ

Оtvoreni postupak

Oktobar 2015

Decembar 2015

511 352

Budžet

7.

Auto-gume

500,00 КМ

Direktni sporazum

Oktobar 2015

Oktobar 2015

516 142

Budžet

8.

SPRS standardi

8.500,00 КМ

Pregovarački postupak bszobjave obavještenja

Novembar 2015

Novembar2015

513 718

Budžet

 

Nabavka direktnim sporazumom

 

Sve nabavke direktnim sporazumom tokom 2015. godine biće realizovane na osnovu stvarnih potreba Zavoda. Ukupna vrijednost nabavki direktnim sporazumom iznosi 8.210,00 KM.

 

Sredstva

Ukupno za 2015. godinu planirane su javne nabavke u iznosu od 112.210,00 KM.

 

Ukoliko u 2015. godini dođe, zbog objektivnih razloga, do korekcija pojedinih budžetskih pozicija doći će i do korekcije Plana javnih nabavki.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: