Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2015. godinu) Nabavka drva, uglja, administrativnog materijala, goriva za prevoz, vanlinijskog prevoza učenika

Datum objave: 13.07.2015. 12:05 / Izvor: Akta.ba, 13.07.2015.

 

Bosna i Hercegovina

Fedcracija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

Općina Bužim

JU Osnovna škola „ČAVNIK" ČAVA

 

Broi:03-786/2015.

Dana:28.05.2015.

 

Na osnovu člana 17.stav2. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH , broj :39/14.) a u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu JU OŠ „Čavnik" Čava za 2015.godinu, Školski odbor na svojoj osmoj sjednici održanoj :28.05.2015.godine donosi:

 

ODLUKU

O usvajanju plana javnih nabavki za JU OŠ „Čavnik" 2015.godina

 

Član 1.

 

Planom javnih nabavki JU OŠ „Čavnik" za 2015.godinu (u daljem tekstu: „Plan nabavki") JU OŠ „Čavnik", kao ugovorno tijelo u smislu člana 4.stav 1. ZJN BiH utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga i radova u kalendarskoj 2015.godini.

 

Član 2.

 

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim Budžetom JU OŠ „Čavnik" za 2015.godinu.

 

Član 3.

Plan nabavki sadrži slijedeće podatke:

Predmet postupka nabavki (opis roba,usluga .radova) i šifru iz JRJN (jedinstveni riječnik javnih nabavki);

Procjenu vrijednosti predmeta JN (sa PDV-om); Vrsta postupka JN;

Okvirni datum pokretanja postupka nabavke; Okvirni datum  zaključivanja ugovora; Izvor finansiranja.

 

Član 4.

 

Osim nabavki roba, usluga i radova, navedenih u Planu nabavki, nabavke će se provoditi i drugim (hitnim) slučajevima u skladu sa odredbama ZJN BIH.

 

Član 5.

 

Ugovorno tijelo (JU OŠ „Čavnik" ) zadržava pravo da u planu nabavki promjeni vrstu postupka, kao i procjenu vrijednosti nabavke, iz razloga utvrđenog na ekonomskim ili drugim pokazateljima, kao Ito su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti nabavke, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i si.

 

Član 6.

 

Plan nabavki će biti objavljen na službenoj Web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a , najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja Budžeta.

 

Član 7.

 

Plan javnih nabavki za 2015.godinu je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

 

Član 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu danm donošenja.

 

DOSTAVLJENO:

Ministarstvu obrazovanja, Arhiva.

 

PLAN NABAVKI ZA 2Đ15.GODINU JU OŠ „ČAVNIK "ČAVA"

NAZIVUGOVORENOG ORGANA

 

REDNI BROJ

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA

PROCJENJENA VRIJEDNOST

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATIM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKLJUČIVANJA UGOVORA

IZVOR FINANSIJA

NAPOMENE

JRJN

1 ROBE

 

1

DRVO

03413000-8

5.500,00

DIREKTNI SPORAZUM

Maj-Juni

Juli-August

BUDŽET USK-a

 

2

UGALJ

09111210-5

5.500,00

DIREKTNI SPORAZUM

Maj-Juni

Juli-August

BUDŽET USK-a

 

3

Administrativni materijal

(štampani materijal, kancelarijski materijal i si.)

75121000-0 22900000-0 30192000-1

2.325,00

DIREKTNI SPORAZUM

Maj-Juni

Juli-August

BUDŽET USK-a

 

4

Materijal za popravke t održavanje (toneri.materijal za održavanje zgrada, opreme i si.)

30125100-2 30125110-5 30125120-8

1.168,00

DIREKTNI SPORAZUM

Maj-Juni

Juli-August

BUDŽET USK-a

 

5

Gorivo za prevoz

091134200-5

645,00

DIREKTNI SPORAZUM

Maj-Juni

Juli-August

BUDŽET USK-a

 

UKUPNO

 

15.138,00

 

 

 

 

 

II USLUGE

1.

VAN.LINIJSKI PREVOZ UČENIKA

60130000-8

26.955,00

KONKURENTSKI

24.11.2014.

26.01.2015.

BUDŽET USK-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

26.955,00

 

 

 

 

 

UKUPNO (I + II)

 

42.093,00

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK ŠO

VENAD MANOV

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: