Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(plan nabavki za 2023. godinu) Nabavka roba: papir za printanje, toneri, sredstva za čišćenje, usluge: stručne, obrazovni seminari, poštanske usluge, radovi: rekonstrukcija i investiciono održavanje

Datum objave: 04.05.2023. 15:30