Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(plan nabavki za 2023. godinu) Nabavka robe: tiskanog ppromotivnog materijala, guma za službena vozila, kancelarijskog materijala i potrepština, proizvoda za čišćenje uredskih prostorija, sitnih roba za potrebe podružnica, informatičke opreme, goriva i maziva za održavanje terminala, usluge: dezinfekcije, deratizacije i dezinskecije, nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji 100 t kombinirane vage na terminalu Blažuj, stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji terminala Bihać, radovi: sanacija platoa fero betonom kod manipulativnih spremnika, sanacija dijela vanjske rasvjete na terminalu Živinice sa izradom projektne dokumentacije…

Datum objave: 05.05.2023. 09:47