Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(plan nabavki za 2023. godinu) Nabavka robe: proizvodi za ćišćenje, sitni inventar, nastavna pomagala i naprave, građevinski materijal i produženi artikli, boje, lakovi i smole, usluge: popravaka i održavanja objekata, popravaka i održavanja kotlova, oglašavanja…

Datum objave: 05.05.2023. 09:40