Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena i dopuna plana nabavki za 2023. godinu) Nabavka kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada, ručnog alata za građevinarstvo, usluga izrade projektne dokumentacije za srednjonapon sku mrežu sa geodetskim elaboratom trase u naselju Slatina

Datum objave: 11.05.2023. 09:06