Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena i dopuna plana nabavki za 2023. godinu) Nabavka robe: radne rukavice, razni prehrambeni proizvodi, trofeji, usluge: prevoza, izrada elaborata o inžinjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama tla i izrada glavnog projekta sanacije na lokaciji klizišta na lokalnoj cesti Zavidovići-Pašin konak u naseljenom mjestu Mećevići

Datum objave: 23.05.2023. 13:31