Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(plan nabavki za 2023. godinu) Nabavka robe: kancelarijski materijal i razne kancelarijske potrepštine, kompjuterski materijal i potrepštine, materijal za prvu pomoć, medicinski potrošni materijal, usluge: električnu energiju, plin, odvoza smeća, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, radovi: adaptacija zgrade…

Datum objave: 24.05.2023. 09:44