Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena i dopuna plana nabavki za 2023. godinu) Nabavka robe: drvene građe za most u Donjem Detlaku, ulaznica, kancelarijskog materijala za potrebe TVJ, usluge: izmjena dijela Regulacionih planova, radovi: sanacija puta u Donjim Ceranima-zaseok Gatarići…

Datum objave: 26.05.2023. 12:18