Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena i dopuna plana nabavki za 2023. godinu) Nabavka robe: rezervnih dijelova za hidrometeorološke postaje, rastavljača za električno kočenje, tehnička oprema, rezervni dijelovi i opremanje sale, usluge: terenska istraživanja biodiverziteta za potrebe VE Poklečani, korektivno održavanje hidrometeoro loškog sustava u OJ PEE, održavanje rotacijskih strojeva, radovi: sanacija hidromehaničke opreme na brani HE Rama…

Datum objave: 07.06.2023. 11:57

Tender je dostupan pretplatnicima portala Akta.ba.

Pogledajte tender za samo 20 KM!