Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2017. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, tonera, stručnih časopisa, sitnog inventara, pogonskog goriva, softvera, namještaja, električne energije, vode, toplotne energije, poštanskih usluga, usluga održavanja vozila, osiguranja i registracije, usluga prevoza, stručnog usavršavanja, pranja vozila

Datum objave: 08.02.2017. 08:20 / Izvor: Akta.ba, 07.02.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE

VIJEĆE AGENCIJE

Broj: 01-05-1-16- 9-44-3/17

Sarajevo, 25.1. 2017.

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 8. Statuta Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 92/07) i člana 3. Poslovnika o radu Vijeća Agencije, a u skladu sa usvojenim Budžetom za 2017., Vijeće Agencije donosi:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI za 2017. godinu

Plan nabavki sadrži sljedeće podatke koji su dati tabelarno:

 1. Redni broj,
 2. Predmet nabavke,
 3. Oznaka JRJN,
 4. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a,
 5. Vrsta postupka,
 6. Okvirno vrijeme pokretanja postupka,
 7. Oznaka da se za određeni predmet nabavke ne provodi postupak nabavke predviđen Zakonom odnosno osnov izuzeća,
 8. Pozicija u finansijskom planu (konto),
 9. Nosilac provodenja postupka, j) Izvorfinansija.

 

PLAN NABAVKI

AGENCIJE ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j

 

R.b

r.

Predmet nabavke

Oznaka JRJN

Procijenjena vrijednost KM sa PDV-om

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Osnov izuzeća od primjene Zakona

Pozicija u finansijskom planu (konto)

Nosilac

provođenja

postupka

Izvor finansija

ROBE

 

1.

Kancelarijski materijal

30192123-9

2000,00

Direktni

IV kvartal

 

613417

Komisija

Vlastiti prihodi

2.

Toneri

kompjut. materijal

30125110-5

1000,00

Direktni

IV kvartal

 

613412

Komisija

Vlastiti prihod

3.

Stručni časopisi

2221100-2

5000,00

Direktni

I- IV kvartal

 

613416

Komisija/ Sektor 05

Vlastiti prihod

4.

Služ. Novine - Sl. list

22211100-3

1000,00

Direktni

l-IV kvartal

 

 

Komisija/ Sektor 05

Vlastiti prihod

5.

Sitan inventar

 

2000,00

Direktni

IV kvartal

 

613492

Komisija/ Sektor 05

Vlastiti prihod

6.

Pogonsko gorivo, dizel, benzin, mazivo

09132100,093 14200,093111 120-0

6000,00

Direktni

IV kvartal

 

 1.  
 2.  

Komisija

Vlastiti prihod

7.

Softver-antivirus program

 

2000,00

Direktni

I kvartal

 

821500

Komisija

Vlastiti prihod

8.

Oprema - namještaj

 

25.000,00

Konkurentski

I kvartal

 

821300

Komisija

Vlastiti prihod

 

 

 

 

 

 

 

613914

Komisija

Vlastiti prihod

USLUGE

 

1.

Održavanje vozila

 

6000,00

Direktni

/

 

613723, 613726

Komisija

Vlastiti prihod

2.

Održavanje opreme

 

4000,00

Direktni

IV kvartal

 

613722, 613727

Komisija/ Sektor 05

Vlastiti prihod

3.

Osiguranje i registracija

66514110-0

6000,00

Direktni

IV kvartal

 

613800, 613523

Komisija

Vlastiti prihod

4.

Usluge prevoza -

63520000-0

 

 

 

 

613121,61312

Komisija

Vlastiti prihod

 

aviokarte, smještaj

55110000-4

6.000,00

Direktni

IV kvartal

 

4

 

 

5.

Usluge str. usavršavanja (seminari, kongresi, konferenc.)

80522000-0 63516000-9

5000,00

Direktni

IV kvartal

 

613922

Komisija/ Sektor 05

Vlastiti prihod

6.

Usluge pranja vozila

 

1000,00

Direktni

IV kvartal

 

613913

Komisija/ Sektor 05

Vlastiti prihod

 

 

 

 

 

1.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMJENJUJE

 

Redni broj

Predmet nabavke

Procijenjena vrijednost

Osnov izuzeća od primjene ZJN BiH

Konto

Iznos na kontu

Izvor finansiranja

1.

Električna energija

8000,00

Član 10. stav (1) tačka d)

613311

8000,00

Vlastit

prihod

2.

Voda

1000,00

Član 10. stav (1) tačka d)

613321

1000,00

Vlastit

prihod

3.

Toplotna energija

9000,00

Član 10. stav (1) tačka d)

613316

9000,00

Vlastit

prihod

4.

Poštanske usluge

2000,00

Član 10. stav (1) tačka d)

613221

2000,00

Vlastit

prihod

5.

Zakup

16000,00

Član 10. stav (1) tačka e)

613611, 613614

16000,00

Vlastit

prihod

II:

Za sve nabavke predviđene ovim planom obaveza je donošenje odluke o pokretanju postupka nabavke u formi i sadržaju shodno odredbi člana 18. ZJN BiH.

III.

Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine zadržava pravo u slučaju obrazloženog zahtjeva zasnovanog na odredbama Zakona o javnim nabavkama može promjeniti vrstu postupka kao i procijenjenu vrijednost nabavke do iznosa utvrđenog ovim planom.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: