Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2017. godinu) Nabavka usluga opravki i održavanja zgrada, računarske opreme, vozila, ugostiteljskih usluga, održavanja cesta i mostova, obilježavanje i deeiniranje u C.Z., osiguranja vozila, registracije motornih vozila, usluga medija, štampanja, javnog informisanja i odnosa sa javnošću, kompjuterskih usluga, javnog oglašavanja, izrada studije upotrebne vrijednosti zemljišta, izbor revidenta za Elaborat zaštite izvorišta na području općine Čelić, izbor projektanta za izradu Glavnog projekta izgradnja - rekonstrukcija lokalnih puteva sa asfaltiranjem na području općine Čelić, popravka šehidskih nišana i šehidskog spomen obilježja, Ratkovići, postavljanja sigurnosnih branika na regionalnom putu u MZ Velino Selo, izgradnja glavnog kolektora upotrijebljenih voda Brnjik-raskrnica Sipovače-Vražići-Pločje zimskog održavanja lokalnih puteva

Datum objave: 23.02.2017. 13:15 / Izvor: Akta.ba, 02.02.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA ČELIĆ

Općinski načelnik

Broj: 

Čelić;02.02.2017.godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 41. Statuta Općine Čelić („Službeni glasnik Općine Čelić" broj: 4/03), a u skladu sa Budžetom Općine Čelić za 2017.godinu, usvojenim na sjednici Općinskog vijeća dana 29.12.2016.godine, Općinski načelnik dana 01.02.2016.godine donosi:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINE ČELIĆ ZA 2017.GODINU

Član 1.

Donosi se Plan nabavki Općine Čelić za 2017.godinu (u daljem tekstu: Plan nabavki). Plan nabavki obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i izvoru finansiranja.

Član 2.

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Budžetom Općine Čelić za 2017.godinu. U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

Član 3.

Za 2017.godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavki roba, usluga i radova:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017.GODINU OPĆINE ČELIĆ

 

REDNI BROJ

PREDMET NABAVKE

PROCIJENJENA VRIJEDNOST/ KM (bez PDV-a)

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

IZVOR FINANSIRANJA

NAPOMENE

ROBE

 

1.

Nabavka kancelarijskog materijala (obrasci i papir)

6.000,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

2.

Nabavka kompjuterskog materijala

6.000,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

3.

Nabavka stručne literature i publikacije

1.709,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

4.

Nabavka materijala za prvu pomoć

427,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

5.

Nabavka ostalog materijala-higijena

1.709,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

6.

Nabavka obrazovnih pomagala

417,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

7.

Nabavka materijala za javni red i sigurnost

427,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

8.

Nabavka sitnog inventara

427,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

9.

Nabavka goriva

6.838,00

Konkurentski zahtjev

02/17

Budžet općine

 

10.

Nabavka ulja i maziva

427,00

Konkurentski zahtjev

02/17

Budžet općine

 

11.

Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada

1.709,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

12.

Nabavka materijala za opravku i održavanje vozila

3.419,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

13.

Nabavka prese za baliranje komunalnog otpada

41.500,00

Konkurentski zahtjev

01/17

Federalno Ministarstvo okoliša i turizma i Budžet općine

 

USLUGE

 

 

 

 

 

1.

Usluge opravki i održavanja zgrada

855,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

2.

Usluge opravki i održavanja račun.opreme

2.990,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

3.

Usluge opravki i održavanja vozila

2.564,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

4.

Usluge reprezentacije- ugostiteljske usluge

4.000,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

5.

Usluge reprezentacije

5.000,00

Direktni sporazum

02/17

 

 

6.

Usluge opravki i održavanja cesta i mostova

50.000,00

Konkurentski zahtjev

02/17

Budžet općine

 

7.

Izdaci za obilježavanje i deeminiranje u C.Z.

1.282,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

8.

Osiguranje vozila

4.000,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

9.

Registracija motornih vozila

4.000,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

10.

Usluge medija

684,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

11.

Usluge štampanja

855,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

12.

Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću

427,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

13.

Ostale usluge informisanja

427,00

Direktni sporazum

02/1*7

Budžet općine

 

14.

Kompijuterske usluge

5.983,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

15.

Izdaci javnog oglašavanja

5.928,00

Direktni sporazum

02/17

Budžet općine

 

16.

Izrada studije upotrebne vrijednosti zemljišta

49.000,00

Konkurentski zahtjev

01/17

Ministarstvo poljoprivrede TK

 

17.

Izbor revidenta za Elaborat zaštite izvorišta na području općine Celić

4.000,00

Direktan sporazum

02/17

Budžet općine

 

18.

Izbor projektanta za izradu Glavnog projekta izgradnja -

rekonstrukcija lokalnih puteva sa asfaltiranjem na području općine Čelić

5.900, 00

Direktni sporazum

02/17

Sredstva od viših nivoa vlasti

 

RADOVI

1.

Popravka šehidskih nišana i šehidskog spomen obilježja, Ratkovići

5.900,00

Direktni sporazum

03/17

Budžet općine

 

2.

Izrada i postavljanje sigurnosnih branika na regionalnom putu u MZ Velino Selo

5.900,00

Direktni sporazum

03/17

Budžet općine

 

3.

Izgradnja glavnog kolektora

upotrijebljenih voda

Brnjik-raskrnica

Sipovače-Vražići-Pločje

50.000,00

Konkurentski zahtjev

02/17

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

 

IZUZEĆA OD PRIMJENE ODREDBI Zakona o javnim nabavkama

1.

Zimsko održavanje lokalnih puteva

30.000,00

 

01-12/17

Budžet općine

 

2.

Nabavka obrazaca za matične urede

6.000,00

 

03/17

Budžet općine

 

 

Član 4.

Plan javnih nabavki će se objavit na web stranici www.opcinacelic.com, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja Budžeta Općine Čelić za 2017.godinu.

Član 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Muminović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: