Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje XVII (sedamnaeste) sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 01.04.2014.
Privredno društvo za trgovinu i usluge
"POTKOZARJE" AD
Gradiška
 
Broj: 44/14 
Datum: 26.3.2014.
 
 
Na osnovu člana 304 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) i člana 42 Statuta Privrednog društva za trgovinu i usluge "POTKOZARJE" AD Gradiška, Upravni odbor Društva je na svojoj sjednici održanoj 26.3.2014. godine donio
 
 
ODLUKU O SAZIVU
XVII redovne sjednice Skupštine akcionara, "POTKOZARJE" AD Gradiška
 
 
Sjednica Skupštine akcionara "Potkozarje" AD će se održati dana 12.5.2014. godine sa početkom u 10 časova u sjedištu Društva, ulica Vidovdanska bb - RK Izbor, Gradiška.
 
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
 
DNEVNI RED
 
1. Izbor predsjednika Skupštine Društva Imenovanje radnih tijela Skupštine Društva (zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje)
2. Donošenje odauke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2013. god
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2013. god.
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2013. godine
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2013. god.
9. Donošenje Odluke o izboru Revizora fin. izvještaja za 2014. i 2015. godinu
 
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine.
 
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 2.5.2014. godine. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati dana 12.5.2014. godine, na istom mjestu sa početkom u 12 časova.
 
Materijali za sjednicu su dostupni akcionarima u sjedištu Društva u ulici Vidovdanska BB (RK Izbor), Gradiška, svakim radnim danom od 9 do 14 časova, a prijedlozi odluka će se objaviti na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com
 
Predsjednik Upravnog odbora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: