Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira

Datum objave: 26.06.2015. 09:03 / Izvor: Dnevni Avaz, 26.06.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA

 

Broj: 08-14-641-7/15 J.Z.

Sarajevo, 22.06.2015. godine

 

Na osnovu tačke 6. Odluke o uvjetima i procedurama emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine {.Službene novine Federacije BiH", broj 88/12) i tačke 3. Odluke o zaduženu Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (.Službene novine Federacije BiH", broj: 41/15) Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira

 

1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju na aukciji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine.

 

2. U skladu sa Odlukom o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 41/15) i obavještenjem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo o privremenom simbolu trezorskih zapisa, deftnisani su osnovni elementi emisije:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine;

- Planirani iznos emisije: 20.000.000,00 KM;

- Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM

- Privremeni simbol trezorskog zapisa: FBHTZ517;

- Datum aukcije: 07.07.2015;

- Datum uplate po zaključenim transakcijama: 08.07.2015:

- Datum dospijeća: 07.10.2015;

- Valuta: konvertibilna marka (KM).

 

3. Osnovni elementi emisije:

- Datum i vrijeme održavanja: 07.07.2015. godine, u 09:00 sati;

- Vrijeme unosa kupovnih naloga: od 09:00 do 10:00 sati;

- Vrsta aukcije: aukcija na primarnom tržištu:

- Metoda aukcije: višestruka cijena;

- Vrsta cijene: diskontna cijena.

 

Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjem nivou po formuli:

                
                                                                            C = diskontna cijena
 C = 100 - 100 * d * i / 365 +d* i                d = broj dana do dospijeća 
                                                                             i = kamatna stopa /100

 

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

- Vrijeme objave izvještaja o rezultatima aukcije : 07.07.2015. godine, do 15:00 sati;

- Način objave izvještaja o rezultatima: internet stranica Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevske berze-burze;

- Datum i vrijeme do kada je neophodno da lica sa kojima je zaključena transakcija izvrše uplatu na depozit«« račun Ministarstva : 08.07.2015. god, do 10:00 sati;

- Depozitni račun Ministarstva na koji se vrši uplata: 3386902249623339,

- Banka depozitar: Uni Credit Bank d.d. Mostar

- Agent emisije : SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo

- Kontakt osobe: u Federalnom ministarstvu finansija-financija: Jelena Znahor, tel: 033/253-476, e-mail: jelena.znahor@fmf.gov.ba  i na SASE: Almir Mirica tel: 033/251-463, e-mail: almir.mirica@sase.ba

 

MINISTRICA

Jelka Miličević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: