Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvještaj neovisnog revizora

Datum objave: 23.05.2023. 10:46 / Izvor: Oslobođenje, 23.05.2023.

BI-BOSPO

 

Deloitte.

 

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

 

Mišljenje

Priloženi skraćeni finansijski izvještaji, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2022. godine, te bilansa uspjeha za godinu kojaje tada završila, izvedeni su iz revidiranih finansijskih izvještaja Mikrokreditne fondacije MI BOSPO (u daljem tekstu,.Fondacija"), pripremljenih u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i regulatornim zahtjevimaAgencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za godinu kojaje završila 31. decembra 2022. U našem izvještaju od 26. aprila 2022. godine priloženi finansijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, finansijski položaj Fondacije na 31. decembar 2022. godine, i njenu finansijsku uspješnost te njene novčane tokove za tada završenu godinu, u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja relevantnim za mikrokreditne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Skraćeni finansijski izvještaji

Skraćeni finansijski izvještaji ne sadrže sva objavljivanja koja zahtijevaju zakonski okvir finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i regulatomi zahtjevi Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a koji su primijenjeni u pripremi revidiranih finansijskih izvještaja. Čitanje skraćenih finansijskih izvještaja i pripadajućeg izvještaja nezavisnog revizora ne treba smatrati zamjenom za čitanje revidiranih finansijskih izvještaja i pripadajućeg izvještaja nezavisnog revizora. Skraćeni finansijski izvještaji i revidirani finansijski izvještaji ne odražavaju uticaje događaja nakon datuma našeg izvještaja o revidiranim finansijskim izvještajima.

 

Revidirani finansijski izvještaji i naš izvještaj o njima

Izrazili smo nemodifikovano revizorsko mišljenje o revidiranim finansijskim izvještajima u našem izvještaju od 26. aprila 2023. godine. Finansijski izvještaji Fondacije pripremljeni su u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja relevantnim za mikrokreditne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Odgovornost Uprave za skraćene finansijskc izvještaje

Uprava je odgovorna za pripremu skraćenih finansijskih izvještaja, izvedenih iz revidiranih finansijskih izvještaja Društva, a u skladu sa Zakonom o Mikrokreditnim organizacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost izraziti mišljenje da li su skraćeni finansijski izvještaji konzistentni, u svim materijalnim aspektima, sa revidiranim finansijskim izvještajima na temelju naših procedura, a koje su obavljene u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardom 810 (revidiranim), Angažmani na izvještavanju o skraćenim finansijskim izvještajima.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: