Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na osiguranju putnih prelaza i vertikalne signalizacije (saobraćajni znaci) na području grada

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 23.09.2013

GRAD DOBOJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 431-7-1-4-96/13
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD DOBOJ
Kontakt osoba: Zoran Gojković za LOT 1 i Vitomir Savić za LOT
2
Adresa: HILANDARSKA 1
Poštanski broj: 74000
Opština /Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Telefon: 053242002
Faks: 053236194
Elektronska po{ta: javne_nabavke@opstina-doboj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: DOBOJ
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
LOT 1: Izvođenje radova na osiguranju putnih prelaza na području
grada Doboja LOT 2: Izrada vertikalne signalizacije
(saobraćajni znaci) na području grada Doboja
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1: Izvođenje radova na osiguranju putnih prelaza na području
grada Doboja
LOT 2: Izrada vertikalne signalizacije (saobraćajni znaci) na
području grada Doboja
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 1.10.2013. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, šalter br.2
OdjeljakIV: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se otvaraju u 12,30 sati u sali br.28 Grada Doboja
Kontakt telefon za LOT 1:053 241 099
Kontakt telefon za LOT 2:053 236 097
(D-13555-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: