Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Izvođenje radova na rekonstrukciji parkirne platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 30.09.2013

JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 196-1-3-6-218/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 196-1-3-1-216/13
Datum objave obavještenja: 16.9.2013.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Međunarodni aerodromSarajevo d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Dejan Kadrić
Adresa: Kurta Schorka 36
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200068970001
Telefon: 033289159
Faks: 033289141
Elektronska po{ta: ncipovic@sarajevo-airport.ba
Internet adresa:www.sarajevo-airport.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost dodaje se i
glasi: Tačka 6 TD "Kvalifikacija", podtačka 6.8 pod a) se mijenja i
vrijednost realiziranih ugovora slične i iste kompleksnosti se
smanjuje sa 10.000.000,00 KM na 3.500.000,00 KM..
Odjeljak V. Dodatne informacije dodaje se i glasi: Takođe se
mijenja datum obilaska terena na 07.10.2013.
(F-13967-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: