Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova adaptacije postojećeg sanitarnog čvora u objektu B (13) Biznis inkubatora

Datum objave: 01.10.2019. 07:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2774-7-3-3-3-4/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZENIČKA RAZVOJNA AGENCIJA ZEDA D.O.O
IDB/JIB 4218419860000
Kontakt osoba Fatima Alijagić
Adresa Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 449-410
Faks (032) 449-415
Elektronska pošta info@zeda.ba
Internet adresa www.zeda.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Zenica

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Vodovodne instalacije

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova „Adaptacija postojećeg sanitarnog čvora u objektu B (13) Biznis
inkubatora”

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova „Adaptacija postojećeg sanitarnog čvora u objektu B (13) Biznis
inkubatora”

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa Konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb, Zenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa uslovima iz Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa uslovima iz Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa uslovima iz Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa uslovima iz Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa uslovima iz Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.10.2019. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.10.2019. 11:00:00
Adresa i mjesto Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb,zgrada TechnoPark-a, Zenica


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Fatima Alijagić
Adresa Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 449-410
Faks (032) 449-415
Elektronska pošta info@zeda.ba
Internet adresa www.zeda.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Fatima Alijagić
Adresa Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 449-410
Faks (032) 449-415
Elektronska pošta info@zeda.ba
Internet adresa www.zeda.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: