Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke dodatnih radova na izgradnji dječijeg vrtića u Obudovcu

Datum objave: 03.10.2019. 10:01 / Izvor: Akta.ba, 25.09.2019.

Godina XXV

Srijeda, 2. oktobar 2019. godine

Službeni glasnik Broj 12        

Opština Šamac

 

Na osnovu člana člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16), člana 17 i 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („ Službeni glasnik BiH " , broj 39/14), Načelnik opštine d o n o s i:

 

P O S E B N U O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke radova „ Izvođenje dodatnih radova na izgradnji dječijeg vrtića u Obudovcu"

 

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke radova „Izvođenje dodatnih radova na izgradnji dječijeg vrtića u Obudovcu" putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 

Član 2.

Okvirna vrijednost predmetne nabavke iznosi do 35.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 40.950,00 KM sa uračunatim PDV-om i utvrđena su Budžetskim sredstvima u okviru pozicije broj 160 Odjeljenja za prostorno uređenje stambeno komunalne poslove. Potrebna sredstva su planirana Budžetom opštine Šamac na kontu broj 511100- Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata.

 

Član 3.

Postupak će provesti Komisija koju će imenovati Načelnik opštine kao Ugovorni organ.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Šamac".

 

Broj: 01-022-233/2019          

Datum: 25.09.2019. god.       

 

NAČELNIK OPŠTINE

Đorđe Milićević, dipl. ekon.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: