Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji objekta za smještaj radnika

Datum objave: 10.10.2019. 09:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.10.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1179-1-3-352-3-209/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP KOMUNALNO BRČKO DOO
IDB/JIB 4600244130005
Kontakt osoba Zaim Kurtović
Adresa Tina Ujevića br. 66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks (049) 216-349
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na sanaciji objekta za smještaj radnika


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na sanaciji objekta za smještaj radnika

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45262700-8 Adaptacija zgrada


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

75 kalendarskih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Da

III 9.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

U skladu sa članom 87. Zakona o prostornom uređenju i građenju Brčko distrikta BiH (Sl.Glasnik Brčko distrikta BiHbroj:
29/08), te članom 7. Pravilnika o ispunjavanju pravnih uslova za izradu tehničke dokumentacije, reviziju tehničke
dokumentacije, građenja i nadzora (Sl.Glasnik Brčko distrikta BiH br.18/11), porebno je da ponuđač posjeduje:
a.) Rješenje o ispunjavanju uslova izdato na osnovu pomenutog Zakona i Pravilnika prema članu 8. i člana 9. tačka a) ili
b) ili d), za šifre djelatnosti 43.11 uklanjanje objekta; 41.20 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada; 43.31 fasadni i
štrukaturni radovi,
b.) Rješenje o ispunjavanju uslova izdato na osnovu pomenutog Zakona i Pravilnika prema članu 11 tačka a) ili b) ili c) ili
d), za šifru djelatnosti 43.21 elektroinstalacioni radovi,
c.) Rješenje o ispunjavanju uslova izdato na osnovu pomenutog Zakona i Pravilnika prema članu 11 tačka a9 ili b) ili c),
za šifru djelatnosti 43.22 uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacije grijanja i klimatizacije.
Napomena: Shodno članu 12. tačka d) Pravilnika o ispunjavanju uslova pravnih za izradu tehničke dokumentacije , reviziju
tehničke dokumentacije , građenja i nadzora (Sl.Glasnik Brčko distrikta BiH broj 18/11) prihvatit će se Rješenje o
ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti koje se odnose na bilo koju od navedenih tačaka od a) do d) za šifre
djelatnosti: 43.11 uklanjanje objekata; 41.20 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada; 43.31 fasadni i štrukaturni radovi,
odnosno od a) do c) za šifru djelatnosti 43.22 uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije , gasa i instalacije grijanja i
klimatizacije.

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.11.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.11.2019. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.11.2019. 13:00:00
Adresa i mjesto Tina Ujevića 66, Brčko


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Zaim Kurtović
Adresa Tina Ujevića br. 66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks (049) 216-349
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: