Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Posebna odluka o pokretanju postupka izvođenje radova sanacije puta Cvijići - Nevizdraci

Datum objave: 10.10.2019. 10:30 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovine

Hercegovačko - neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK OPĆINE

 

Broj: 01-16-3-3045/19

Konjic: 19.09.2019. godine

 

Na osnovu člana člana 17. stav (1) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni, glasnik BiH", broj 39/14), te člana 38. Statuta Općine Konjic (" Službeni glasnik Općine Konjic" broj 4/11 ; 6/11 ); Načelnik Općine Konjic , d o n o s i

 

POSEBNU ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke radova " SANACIJA PUTA CVIJIĆI - NEVIZDRACI "

 

Član 1.

(Predmet nabavke)

 

( 1 )Općina Konjic( u daljem tekstu :Ugovorni organ ) u skladu sa ukazanom potrebom, donosi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke putem Direktnog sporazuma pod nazivom " SANACIJA PUTA CVIJIĆI - NEVIZDRACI'

(2) Jedinstveni riječnik javne nabave ( CPV kod) 45112500-0 -Zemljani radovi

( 3 ) Predmetna nabavka nije predviđena u Planu nabavke za 2019. godinu , te predmetna Odluka predstavlja i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu.

 

Član 2.

( Procijenjena vrijednost)

 

( 1 ) Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi do 4.000,00 KM .

( 2 ) Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 87.stav

( 3 ) ( Postupci male vrijednosti ) -Direktni sporazum -Zakona o javnim nabavkama ( u daljem tekstu : Zakon )

 

Član 3.

(Podaci o izvoru-načinu finansiranja)

 

Sredstva će biti osigurana u Budžetu Ugovornog organa za 2019. godinu planirana u odjeljku 615117 - Infrastruktura po mjesnim zajednicama .

 

Član 4.

(Kriterij dodjele ugovora)

Kriterij za dodjelu ugovora je: Najniža cijena.

 

Član5.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.     

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: