Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje neophodnih građevinskih radova na izgradnji Sportskog centra Ilijaš u cilju nastavka započetih radova po već sklopljenom okvirnom sporazumu

Datum objave: 14.10.2019. 14:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

976-7-3-107-3-58/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIJAŠ
IDB/JIB 4200621930005
Kontakt osoba Emir Porča 033 580 672
Adresa 126.Ilijaške brigade 6
Poštanski broj 71380 Ilijaš (bhp sa)
Općina/Grad Ilijaš
Telefon (033) 580-657
Faks (033) 400-505
Elektronska pošta ljiljana.cvijan@ilijas.ba
Internet adresa www.ilijas.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilijaš

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka neophodnih građevinskih radova na izgradnji Sportskog centra Ilijaš u cilju nastavka započetih radova po već
sklopljenom okvirnom sporazumu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

građevinski radovi na izgradnji Sportskog centra Ilijaš u cilju nastavka započetih radova po već sklopljenom okvirnom
sporazumu, navedenih u tehničkoj specifikaciji-Obrascu za cijenu ponude Aneks III ove tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212224-2 Građevinski radovi na stadionu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

44445,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokacija gradskog stadiona u Ilijašu

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Uslovi i zahtjevi detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Uslovi i zahtjevi detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Uslovi i zahtjevi detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Uslovi i zahtjevi detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uslovi i zahtjevi detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.10.2019. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.10.2019. 10:15:00
Adresa i mjesto 126.Ilijaške brigade br.6. 71 380 Ilijaš, sala za sastanke u suterenu zgrade
Općine Ilijaš

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD je objavljena u sistemu "E-nabavke" na Portalu javnih nabavki. Ako želite učestvovati u postupku javne nabavke, TD
morate zvanično preuzeti sa Portala javnih nabavki. naknada za otkup TD se ne naplaćuje. Ponuđač koji ne preuzme TD sa
portala javnih nabavki ili na bilo koji način dođe u posjed TD neće moći učestvovati u ovom postupku javne nabavke,
postavljanje zahtjev za pojašnjenje TD i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano
u sistemu "E-nabavke". Ugovorni organ je predvidio e-aukciju.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: