Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje postupka) Izvođenje radova na sanaciji devastirane lokacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići

Datum objave: 14.10.2019. 15:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1230-1-3-75-4-42/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200667410006
Kontakt osoba Azra Sipović
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-256
Faks (033) 562-220
Elektronska pošta sszp@ks.gov.ba
Internet adresa www.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Da

I 3.a. Ugovorni organi koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci
 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO BIH 4200749650005
2 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO 4202170060004


ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Priprema gradilišta, Rušenje zgrada, odvoz zemlje, demontaža objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30 Dan(a)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

180341,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka radova na sanaciji devastirane lokacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom "Smiljevići"

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka radova na sanaciji devastirane lokacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom "Smiljevići".

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45111230-9 Radovi na stabilizaciji terena


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina radova definisana u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova obuhvata lokaciju Regionalnog centra za upravljanje otpadom "Smiljevići".

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok izvođenja radova 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.9.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

299679,30

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

299679,30

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: