Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje građevinskih radova: trasiranje ulice I Mart od Mujezinović Vehbije do kraja i izgradnja ulice od Konzuma do skretanja za gradsko groblje Živinice Grad

Datum objave: 14.10.2019. 16:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.10.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

430-7-3-168-3-161/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD ŽIVINICE
IDB/JIB 4209579210002
Kontakt osoba Monika Novaković
Adresa Alije Izetbegovića 28
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 743-300
Faks (035) 772-125
Elektronska pošta opcina.zivinice@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinazivinice.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

„Trasiranje Ulice I Mart od Mujezinović Vehbije do kraja“ i “Izgradnja ulice od Konzuma do skretanja za gradsko groblje
Živinice Grad”


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmetna nabavka radova podrazumijeva građevinske radove i to građevinske radove za lot 1 i lot 2: „Trasiranje Ulice I
Mart od Mujezinović Vehbije do kraja“ i “Izgradnja ulice od Konzuma do skretanja za gradsko groblje Živinice Grad”, a sve u
skladu sa specifikacijom radova po predmetnim projektima/programima, koji se nalaze u prilogu 5. ove tenderske
dokumentacije.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.10.2019. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.10.2019. 12:30:00
Adresa i mjesto Sala za sastanke na prvom spratu.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osobe:
Monika Novaković 035/743-325
Zijad Zenunović 035/743-381


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-1 - „Trasiranje Ulice I Mart od Mujezinović Vehbije do kraja“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljan opis poslova; radova sa nabavkama, dat je u Prilogu 5. ove TD-je; Ponuda – Specifikacija radova, za svaki Lot,
odnosno segment (program/projekat) posebno.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-2- “Izgradnja ulice od Konzuma do skretanja za gradsko groblje Živinice Grad”

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljan opis poslova; radova sa nabavkama, dat je u Prilogu 5. ove TD-je; Ponuda – Specifikacija radova, za svaki Lot,
odnosno segment (program/projekat) posebno.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5092,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: