Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Izvođenje dodatnih radova na adaptaciji i uređenju enterijera šalter sale u zgradi općine Busovača

Datum objave: 21.10.2019. 14:33 / Izvor: Akta.ba, 16.10.2019.

Broj: 01-49- 3783/19

Busovača, 14,10.2019. godine

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), Općina Busovača objavljuje Informaciju o prcgovaračkom postupku bez objave obavještcnja o nabavci.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci radova provodi se za nabavku dodatnih radova koji nisu uključeni u prvobitan Ugovor o nabavci radova Adaptacija i uređenje enterijera šalter sale u zgradi općine Busovača, broj 01-49-3428-9/18 od 08.10.2018. godine Predmetna nabavka će se izvršiti primjenom člana 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama s obzirom da je riječ o novim nepredviđenim radovima koji predstavljaju dodatne radove koji nisu ukljuČeni u prvobitno razmatrani projekat, ali koji su, uslijed ncpredviđenih okolnosti, postali nužni za izvođenje u njima opisanih radova i kao takvi se ne mogu odvojiti od osnovnog Ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. I

 

U skladu sa naprijed navedenim, Poziv za učešće biće dostavljen samo ponuđaču sa kojim je zaključen osnovni Ugovor.

 

Uvid u predmetnu tendersku dokumentaciju može se izvršiti na adresi: Općina Busovača, Ul. 16. august/kolovoz bb, 72 260 Busovača, kancelarija br. 9, svakim radnim danom u vremenu od 08.00 do 14.00h do 18.10.2019. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: