•  

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi

2019/S 204-495822

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 132-323161)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo pravosuđa
Nacionalni registracijski broj: 26635293339
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 49
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@pravosudje.hr
Telefon: +385 3714614

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pravosudje.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena zgrade u Splitu, Gundulićeva 27 (za Općinski sud u Splitu)

 

Referentni broj: 175/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/10/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 132-323161

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 29/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 31/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 29/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 31/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: