Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Izvođenje radova na izgradnji dionice DC403, od čvora Škurinje do luke Rijeka

Datum objave: 24.10.2019. 09:08 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.10.2019.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

2019/S 206-501324

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 088-210061)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mirka Babić Delić
E-pošta: m.babic@matana.org
Telefon: +385 914810964

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izgradnja dionice DC403, od čvora Škurinje do luke Rijeka

 

Referentni broj: 1.24.-300/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Izgradnja dionice DC403, od čvora Škurinje do luke Rijeka.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/10/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 088-210061

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 11/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 06/11/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 11/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 06/11/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: