Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje radova na modernizaciji lokalnih cesta u naselju Zubići MZ Trenica, naselju Ruda u MZ Pećine i u naselju Budušići MZ Pribilovići

Datum objave: 25.10.2019. 15:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

535-7-3-31-3-38/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVI TRAVNIK
IDB/JIB 4236222030003
Kontakt osoba Haris Smajić
Adresa Kralja Tvrtka b.b.
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 795-600
Faks (030) 795-608
Elektronska pošta opcina.novi.travnik@tel.net.ba
Internet adresa www.ont.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Novi Travnik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi - Modernizacija lokalnih cesta u naselju Zubići MZ Trenica, naselju Ruda u MZ Pećine i u naselju Budušići MZ
Pribilovići


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi-Modernizacija lokalnih cesta u naselju Zubići MZ Trenica, naselju Ruda MZ Pećine i naselju Budušići MZ Pribilovići

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano konkurentskim zahtjevom

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano konkurentskim zahtjevom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano konkurentskim zahtjevom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano konkurentskim zahtjevom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano konkurentskim zahtjevom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.11.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.11.2019. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.11.2019. 12:15:00
Adresa i mjesto Općina Novi Travnik, ul.Kralja Tvrtka bb, mala sala zgrade općine


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT - I Radovi - Modernizacija dijela puta u naselju Zubići u MZ Trenica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Modernizacija dijela puta u naselju Zubići u MZ Trenica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta


III Ukupna količina ili obim ugovora
-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12820,52

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Travnik - MZ Trenica


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT I - Radovi - Modernizacija dijela puta u naselju Ruda MZ Pećine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi - Modernizacija dijela puta u naselju Ruda MZ Pećine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta


III Ukupna količina ili obim ugovora
-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14529,91

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 radnih dana od dana zaključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Travnik - MZ Pećine


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT - III - Modernizacija dijela puta u naselju Budušići MZ Pribilovići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Modernizacija dijela puta u naselju Budušići MZ Pribilovići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta


III Ukupna količina ili obim ugovora
-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 radnih dana od dana zaključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Travnik - MZ Pribilovići

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: