Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Izvođenje radova izgradnje atletske staze na Gradskom stadionu Cazin

Datum objave: 14.01.2020. 12:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

697-1-3-113-4-8/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA CAZIN
IDB/JIB 4263120860009
Kontakt osoba Ismet Đuzelić
Adresa Trg Prvog Predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 515-324
Faks (037) 515-363
Elektronska pošta ismetd@opcinacazin.ba
Internet adresa www.opcinacazin.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi izgradnje atletske staze na Gradskom stadionu Cazin

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na izgradnji atletske staze na gradskog stadionu Cazin

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45236100-1 Radovi na površinskom sloju za razne sportske objekte


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 Pripremni radovi na izgradnji atletske staze

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Pripremni radovi na izgradnji atletske staze

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45236100-1 Radovi na površinskom sloju za razne sportske objekte

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gradski stadion CAzin

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

14.1.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda

3

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

86507,40

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

86507,40

V 5. Dodatne informacije

Ponuda ponuđača Hodurnik doo CAzin nije prihvatljiva iz razloga što je ista iznad osiguranih sredstava za predmetnu
nabavku, dok ponuđe ponuđača Rad BH doo Bihać i I-Selimović doo Cazin nisu prihvatljive iz razloga što ponuđači nisu
dostavili uredne garancije za ozbiljnost ponuda.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 Nabavka i ugradnja asfalt betona za atletsku stazu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja asfalt betona

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45236100-1 Radovi na površinskom sloju za razne sportske objekte

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gradski stadion

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

14.1.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda

3

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48400,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48400,00

V 5. Dodatne informacije

Ponuda ponuđača Hodurnik doo Cazin nije prihvatljiva iz razloga što je ista iznad osiguranih sredstava za predmetnu
nabavku, dok ponuđe ponuđača Rad BH doo Bihać i I-Selimović doo Cazin nisu prihvatljive iz razloga što ponuđači nisu
dostavili uredne garancije za ozbiljnost ponuda.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
697-1-3-113-4-8/20
PODIJELI: