Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Izvođenje radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka

Datum objave: 15.01.2020. 09:53 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.01.2020.

Hrvatska-Rijeka: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

2020/S 010-020363

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 165-405510)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 80805858278
Poštanska adresa: Dolac 14
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Polić
E-pošta: javna.nabava@kdvik-rijeka.hr
Telefon: +385 51353830
Telefaks: +385 51353849

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.kdvik-rijeka.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka

Referentni broj: VV 09/2018

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45252100

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka u okviru projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka".

Predmet nabave je projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka na lokaciji Delta. Predmetno postrojenje jeII. stupnja obrade otpadnih voda ukupnog vršnog kapaciteta od 200 000 ES (ekvivalent stanovnika) koja uključuje i liniju obrade mulja primjenom postupka termalnog sušenja mulja s min. 90 % suhe tvari.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/01/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 165-405510

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ZZS

Umjesto:

Datum: 15/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 28/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: