Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji toplovoda za distribuciju toplotne energije za potrošače u zoni II u Srebreniku

Datum objave: 20.01.2020. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2020.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

761-1-3-6-3-13/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA SREBRENIK
IDB/JIB 4209464820001
Kontakt osoba Beazeta Kešetović
Adresa Radnička bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-162
Faks (035) 369-162
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji toplovoda za distribuciju toplotne energije za potrošače u zoni II u Srebreniku

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji toplovoda za distribuciju toplotne energije za potrošače u zoni II u Srebreniku

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232140-5 Građevinski radovi na mreži gradskoga grijanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

278.272,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

278272,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Srebrenik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 kalendarskih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču će se izvršiti na način da će se sredstva u iznosu od 125.000,00 KM
obezbijeđenih od Fonda za zaštitu okoliša i 50.389,00 KM obezbijeđenih od Ministarstva prostornog uređenja i zaštitu
okolice, TK-a platiti nakon završetka radova i prihvatanja okončane situacije od ugovornog i nadzornog organa i dostavljanja
garancije za garantni rok, a razlika sredstava će se uplatiti u roku od 60 dana nakon završetka radova i prihvatanja
okončane situacije od ugovornog i nadzornog organa i dostavljanja garancije za garantni rok.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuđač mora imati uspješno iskustvo na istim poslovima – referentnim radovima- koje podrazumijeva završena najmanje
dva ugovora, čija pojedinačna ukupna vrijednost svakog ugovora mora biti najmanja 100.000,00 KM sa PDv-eom, završena
u posljednjih pet godina (2015, 2016, 2017, 2018 ili 2019. godini) ili najmanje 5 ugovora čija ukupna vrijednost ne može biti
manja od 300.000,00 KM (sa PDV-eom) u posljednjih pet godina.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.2.2020. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.2.2020. 10:30:00
Adresa i mjesto Ul. VaroUl. Varoških polja bb Srebrenik, Služba za finansije i inspekcijski nadzor,
Kancelarija broj: 25, I sprat


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Beazeta Kešetović
Adresa Ul. Varoških polja bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-162
Faks (035) 369-162
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
761-1-3-6-3-13/20
PODIJELI: