Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na implementaciji mjera energetske efikasnosti na objektima JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo i Osnovna škola Drvar, Drvar (opći arhitektonsko-građevinski, mašinski i elektro radovi, zamjena otvora, termo izolacija fasade, ugradnja gromobranskih instalacija, ugradnja termoizolacije i hidroizolacije krova, zamjena žarulja, montaža novih termostatskih setova)

Datum objave: 05.02.2020. 09:31 / Izvor: Dnevni Avaz, 05.02.2020.

Projekat energetske efikasnosti u BiH

Implementacija mjera energetske efikasnosti

BEEP-P143580-NCB-52-W-19-FBIH        

 

Objavljeno: 05.02.2020. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

(NABAVKA RADOVA)

Bosna i Hercegovina

Projekat energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini

Broj kredita: 5393-BA; br. 5538-BA

Naziv ugovora: Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektima JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo i Osnovna škola „Drvar", Drvar

Ref. broj: BEEP-P143580-NCB-52-W-19-FBIH

 

1. Bosna i Hercegovina je zajmoprimac, a Federacija Bosne i Hercegovine je putem Ugovora o sufinansiranju sa zajmoprimcem, dobila sredstava od Svjetske banke za potrebe finansiranja projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" i namjerava u okviru Projekta upotrijebiti dio sredstava za plaćanja predviđena za Implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima: JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo i Osnovna škola „Drvar" Drvar.

Kanton Sarajevo je aplicirao za kreditna sredstva kod Federalnog ministarstva finansija namijenjena za Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu, i namjerava koristiti ta sredstava za plaćanje ugovora za izvođenje građevinskih radova s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti na objektima JU Srednja škole za okoliš i drvni dizajn Sarajevo.

 

2. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPP) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalificirane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu radova koji se sastoje od: Obnavljanje javnog objekta na području Kantona Sarajevo kroz unapređenje energijske efikasnosti uključujući opće arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro radove. Mjere energijske efikasnosti provedene u okviru Projekta uključuju zamjenu otvora (vrata i prozora) (cca. 1054m2, 129 komada), termo izolacija fasade (cca .2100 m2), ugradnju gromobranskih instalacija, ugradnja termoizolacije i hidroizolacije krova (cca 1300 m2), zamjene žarulja (cca. 67 kom), Montaža novih termostatskih setova (cca . 133 kom).

Obnavljanje javnog-školskog objekta na području Kantona 10 kroz unapređenje energijske efikasnosti uključujući opće arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro radove. Mjere energijske efikasnosti provedene u okviru Projekta uključuju zamjenu otvora (prozora) (cca.73m2, 8 komada i kao i 1 novi otvor u kotlovnici 1,30 m2), termo izolacija fasade novih parapetnih zidova (cca 35 m2), unaprijeđenje i modifikaciju mašinskih instalacija, zamjenu pokrova (cca 595 m2), ugradnju termoizolacije tavana (cea 2320m2). Obratiti pažnju na zakonski ispravno odlaganje i zbrinjavanje postojećeg pokrova od lima i postojećih metalnih otvora.

 

3. Kvalifikacioni zahtjevi:

a. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,

b. Ponuđač mora da dostavi dokaze da ima pristup ili da ima na raspolaganju likvidna sredstva, neopterećenu imovinu, kreditnu liniju i druga finansijska sredstva (nezavisno od avansnog plaćanja predviđenog ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose 200.000,00 KM za potrebe predmetnog ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.

c. Minimalan prosječni godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od 2.000.000,00 KM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ugovore i/ili okončane ugovore u protekle tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2017 - januar 2019),

d. Posebno iskustvo u izvođenju sličnih radova i to najmanje u jednom (1) ugovoru, sličnom predmetnim radovima (fizički obim, kompleksnost, metode/tehnologija) u minimalnom iznosu od 700.000,00 KM u periodu između 01. janura 2015 i datuma podnošenja zahtjeva. Za gore navedene i druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: jedan (1) ugovor u minimalnom iznosu od 600.000,00 KM za nabavku i ugradnju otvora (prozora i vrata); (ii) jedan (1) ugovor, u minimalnom iznosu od 250.000,00 KM za nabavku i ugradnju fasade;

 

4. Proces nabavke će biti izvršen prema proceduri Svjetske banke Nacionalno javno nadmetanje (NCB - National Competitive Bidding) kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke; Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD kredita i IDA zajmova za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke, izdanje Januar 2011 ("Smjernice o nabavkama"), i otvoreno je za sve kvalif ikovane ponuđače u skladu sa Smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove 1.6 i 1.7 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.

 

5. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na dole navedenu adresu i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena u periodu od 12.00h do 16.00h.

 

6. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu preuzeti cjelokupan paket konkursne dokumentacije na lokalnom jeziku uz podnošenje pisanog zahtjeva na dole navedenu adresu.

 

7. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije 26.02.2020. godine do 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 26.02. 2020.godine u 12.05h.

 

8. Uz ponude se obavezno prilaže bankarska garancija u iznosu od 13.000,00 KM.

 

9. Gore pomenuta adresa je:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Jedinica za implementaciju projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju

Bosne i Hercegovine

Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo

(10 sprat, soba 1019)

Tel: 00387 33 726 548

Fax: 00387 33 726 511

E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba , vesna.gavran@beep.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: