Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje radova na uređenju puta u podružnici Krstac

Datum objave: 07.02.2020. 10:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.02.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

753-7-3-6-3-9/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA JABLANICA
IDB/JIB 4227265360008
Kontakt osoba VILDANA LULIĆ
Adresa Pere Bilića 25
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 751-300
Faks (036) 753-215
Elektronska pošta jabl.o@bih.net.ba
Internet adresa www.jablanica.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Jablanica

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Uređenje puta u podružnici Krstac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Uređenje puta u podružnici Krstac


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45262300-4 Betonski radovi
Dodatni predmet(i) 45100000-8 Radovi na pripremi gradilišta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema predmjeru radova koji je sastavni dio TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25630,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Jablanica, Podružnica Krstac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja izvođača u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Izjava ponuđača da će se plaćanje vršiti na osnovu ispostavljanja jedne privremene situacije u skladu sa stepenom gotovosti
izvedenih radova i jedne okončane situacije. Rok za plaćanje okončane situacije je do 60 dana od dana dostavljanja
Izvještaja o završetku i primopredaji radova

III 4. Ograničenja za učešće

-

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Original ili ovjerena kopija poreznog/identifikacijskog broja ponuđača i PDV broja za obaveznike (ili izjava da ponuđač nije
PDV obaveznik) Original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca od dana dostavljanja ponude izvoda iz sudskog registra
kao dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje tražene djelatnosti ili rješenje drugog nadležnog organa (za fizička lica)

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Izjava sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe ispred ponuđača da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje ispravno
izvršenje ugovora

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Izjava sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe ispred ponuđača da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje
ispravno izvršene ugovora

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.2.2020. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.2.2020. 13:00:00
Adresa i mjesto Općina Jablanica, Pere Bilića 25

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Za ovaj postupak nabavke je predviđena e-Aukcija. Ugovorni organ će odrediti početak i vrijeme trajanja e-Aukcije u sistemu
e-Nabavke prihvatljivih ponuda. Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom zakazivanja e-Aukcije bit će
obavješteni istovremeno putem sistema e-Nabavke o slijedećem:
a) datumu i vremenu početka e-Aukcije
b) prethodno određenom trajanju e-Aukcije
c) broju postupka javne nabavke
d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda
e) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
753-7-3-6-3-9/20
PODIJELI: