Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka izvođenja radova na proširenju javne rasvjete u Novom Goraždu

Datum objave: 10.02.2020. 13:58 / Izvor: Akta.ba, 16.08.2019.

SLUŽBENI GLASNIK

OPŠTINE NOVO GORAŽDE

Godina XIV – broj :10 Petak, 16.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 59. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi RS („Službeni glasnik RS,“ br: 97/16), člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH,  br: 39/14), člana 9. Pravilnika o javnim nabavkama Opštinske uprave opštine Novo Goražde („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“, br: 16/15), člana 6. i 8. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“, br: 6/15), članova 56. i 65. Statuta opštine Novo Goražde („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“ , br: 3/15 i 3/17), a na Zahtjev za odobrenje javne nabavke, broj: 02/4-40418/19. od dana 15.08.2019. godine, Načelnik opštine Novo Goražde d o n o s i:  

 

O D L U К U

O pokretanju postupka javne nabavke 

 

Član 1. 

Pokreće se postupak javne nabavke radova: „Radovi na proširenju javne rasvjete u Novom Goraždu“.   

 

Član 2. 

Postupak javne nabavke iz člana 1. ove Odluke sprovešće se postupkom Direktnog sporazuma iz člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

 

Član 3. 

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana I ove Odluke iznosi 5.971,00 КM, bez uračunatog poreza na dodatnu vrijednost (PDV). JRJN: 45316100-6 – Instalacija spoljne rasvjete.  

 

Član 4. 

Izdatak iz prethodnog stava  je  planiran u Planu javnih nabavki opštine Novo Goražde za 2019. godinu u stavu 3. Radovi; redni broj: 3,3. Modernizacija – produžetak javne rasvjete , a sredstva za ove svrhe su obezbjeđena u Budžetu opštine na kodu 5111.    

 

Član 5. 

Na osnovu ove Odluke, Načelnik opštine će uputiti Zahtjev za dostavljanje ponude dobavljaču/dobavljačima.  

 

Član 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku“ opštine Novo Goražde.   

 

Broj: 02/1-404-18/19 Novo Goražde, 16.08.2019. godine             

 

N A Č E L N I К                   

Mila Petković ,  s.r  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: