Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na asfaltiranju, sanaciji i izgradnji objekata komunalne infrastrukture u opštini Modriča u cilju realizacije Programa kapitalnih ulaganja za 2015. godinu

Datum objave: 12.06.2015. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

502-1-3-13-3-11/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA MODRIČA
IDB/JIB 4400188080009
Kontakt osoba Nada Milojević
Adresa Vidovdanska 1
Poštanski broj 74480 Modriča (sp bl)
Opština/Grad Modriča
Telefon (053) 810-511
Faks (053) 810-433
Elektronska pošta info@modrica.ba
Internet adresa www.modrica.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Opštinski nivo (RS),Modriča

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje, sanacija i izgradnja objekata komunalne infrastrukture u opštini Modriča.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje, sanacija i izgradnja objekata komunalne infrastrukture u opštini Modriča u cilju realizacije
Programa kapitalnih ulaganja za 2015. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na putu
  45233160-8 Staze i druge neasfaltirane površine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova


Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.6.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

10,00 KM/LOT

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.7.2015. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.7.2015. 13:00:00
Adresa i mjesto Opština Modriča, 744800 Modriča, Vidovdanska 1, sala za sastanke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 u Stručnoj službi
načelnika opštine (prvi sprat, kanc.br.8) uz predočenje dokaza o uplati naknade od 10,00 KM po lotu . Naknada za
preuzimanje TD uplaćuje se na ž.r. br. 562-011-00000704-75, vrsta prihoda 722 521, budžetska organizacija 9999999
(alternativa: 00640140), broj opštine 064.ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Nada Milojević
Adresa Vidovdanska 1
Poštanski broj 74480 Modriča (sp bl)
Opština/Grad Modriča
Telefon (053) 810-511
Faks (053) 810-433
Elektronska pošta info@modrica.ba
Internet adresa www.modrica.ba
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje ulice A.Čarnojevića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje kraka ulice A.Čarnojevića u dužini od 200 metara.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233252-0 Radovi na površinskom sloju ulica

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 10 kalendarskih dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulica A.Čarnojevića u Modriči.
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta Madžarevac u MZ Dugo Polje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puta ukupne dužine 300 metara i širine 2,60 metara.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16635,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 20 kalendarskih dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Dugo Polje, put Madžarevac.
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja pješačke staze na raskrsnici kod "Palasa"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja pješačke staze sa pripremnim radovima, asfaltiranjem površine od 100 m" i izradom bankina.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233260-9 Građevinski radovi na putevima za pješake

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4550,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 15 kalendarskih dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Modriča, raskrsnica kod "Palasa"
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje ulice Trebinjska

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje gradske ulice u dužini od 80 metara.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233252-0 Radovi na površinskom sloju ulica

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 10 kalendarskih dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Modriča, ulica Trebinjska
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija puta na Brvnu u MZ Vranjak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija lokalnog puta ukupne dužine oba kraka 250 metara, asfaltiranje površine od 480 m2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12865,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 20 kalendarskih dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Vranjak, put na Brvnu
ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta Botajička Rijeka u MZ Botajica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje lokalnog puta ukupne dužine 1.000 metara i širine 3 metra

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

64480,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 30 kalendarskih dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Botajica, Botajička Rijeka
ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje ulice Majke Jevrosime u MZ Modriča 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje gradske ulice ukupne dužine 105 metara i širine 4 metra

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233252-0 Radovi na površinskom sloju ulica

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11965,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 20 kalendarskih dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Modriča, ulica Majke Jevrosime u MZ Modriča 1
ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta Donji Brezik u MZ Skugrić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje lokalnog puta L1=250 metara, širina 3 metra i L2=200 metara, širina 2,5 metra

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29650,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 15 kalendarskih dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Skugrić, put Donji Brezik
ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta Jasenica u MZ Krčevljani

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje lokalnog puta ukupne dužine 300 metara i širine 3,5 metara

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27487,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 15 kalendarskih dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Krčevljani, put Jasenica
ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja trotoara od zgrade Opštine do O.Š."Sutjeska"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja trotoara sa svim pripremnim radovima, asfaltiranjem površine od 550 m2, ugradnjom ivičnjaka,
uređenjem bankina i drugo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233253-7 Radovi na površinskom sloju pješačkih staza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34050,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 45 kalendarskih dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Modriča, dionica od zgrade opštine do Osnovne škole "Sutjeska"

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
502-1-3-13-3-11-15.pdf
PODIJELI: