Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.06.2015. 09:32

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova (uključujući nabavku, isporuku i ugradnju građevinskog materijala) na izgradnji šest stanova za Rome u gradu Mostar

Izvor: Nezavisne novine, 22.06.2015.

CARITAS

 

Caritas Švicarske objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI br. 1 -15 M

za poslove izvođenja građevinsko-zanatskih radova (uključujući nabavku, isporuku i ugradnju građevinskog materijala)

na izgradnji šest (6) stanova za Rome u gradu Mostar

 

I PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Caritas Švicarske Adresa: Travnička 1, 71 000 Sarajevo Telefoni: 033/668-185; 210-704 Fax: 033/668-184 Mail: bomkic@caritas.ch  Kontakt osoba: Bakir Omukić

 

II PREDMET UGOVORA

Izvođenje radova na izgradnji šest (6) stambenih jedinica obuhvatajući sljedeće radove:

- Pripremni radovi

- Rekonstrukcija/izgradnja nosive konstrukcije objekta

- Gradevinsko-zanatski radovi

- Fasaderski radovi

- Instalaterski radovi (elektroinstalacije, vodovod i kanalizacija) Lokacija izvršenja radova: Bišće polje bb, Mostar

Rok za završetak radova: 90 dana

Procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 180.000 KM

 

III PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

Ustavi će biti definisani u tenderskoj dokumentaciji

 

IV VRSTA POSTUPKA:

Otvoreni postupak

 

V ROK I MJESTO ZA PREUZIMANJE TENDERA/PRIJEM PONUDA ZA UČEŠĆE

Preuzimanje tendera: do 10.07.2015. do 15.00 h

Predaja ponuda: do 13.07.2015. do 12.00 h

Mjesto: Sarajevo, Ul. Travnička 1 (Ured Caritasa Švicarske)

DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Datum: 13.07.2015, u 12.30

Mjesto: Sarajevo, Ul. Travnička 1 (Ured Caritasa Švicarske)

 

VI DODATNE INFORMACIJE

Za tendersku dokumentaciju se plaća iznos od 20,00 KM. Zainteresovani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe.

Troškovi koje učesnik bude imao za dostavljanje tendera, neće biti nadoknađeni. Sve takve troškove će snositi učesnik na tenderu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: