Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji kružne raskrsnice u opštini Modriča

Datum objave: 26.06.2015. 14:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

502-7-3-21-3-14/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA MODRIČA
IDB/JIB 4400188080009
Kontakt osoba Nada Milojević
Adresa Vidovdanska 1
Poštanski broj 74480 Modriča (sp bl)
Opština/Grad Modriča
Telefon (053) 810-511
Faks (053) 810-433
Elektronska pošta info@modrica.ba
Internet adresa www.modrica.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Opštinski nivo (RS),Modriča

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kružne raskrsnice u opštini Modriča


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja kružne raskrsnice u opštini Modriča, radovi obuhvataju pripremne radove, asfaltiranje kolovozne
površine, nabavku i ugradnju ivičnjaka, nabavku i ugradnju odgovarajućih saobraćajnih znakova, obilježavanje
horizontalne saobraćajne signalizacije, uređenje i humuziranje zelene površine raskrsnice.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233200-1 Različiti radovi na površinskom sloju
  45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?


Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

73519,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ukrštanje ulica Gavrila Principa, Berlinska i Vojvode S.Stepanovića, MZ Modriča 1

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 30 radnih dana.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima


III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.7.2015. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.7.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Opština Modriča, 744800 Modriča, Vidovdanska 1, sala za sastanke.ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Nada Milojević
Adresa Vidovdanska 1
Poštanski broj 74480 Modriča (sp bl)
Opština/Grad Modriča
Telefon (053) 810-511
Faks (053) 810-433
Elektronska pošta info@modrica.ba
Internet adresa www.modrica.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nada Milojević
Adresa Vidovdanska 1
Poštanski broj 74480 Modriča (sp bl)
Opština/Grad Modriča
Telefon (053) 810-511
Faks (053) 810-433
Elektronska pošta info@modrica.ba
Internet adresa www.modrica.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
502-7-3-21-3-14-15.pdf
PODIJELI: