Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji kišnih i kanalizacionih kolektora na području opštine Pale

Datum objave: 30.06.2015. 11:15 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1390-1-3-28-3-22/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA PALE
IDB/JIB 4400583620004
Kontakt osoba NIKOLINA IVEZIC
Adresa Romanijska 15
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 226-592
Faks (057) 223-061
Elektronska pošta urbanizampale@gmail.com
Internet adresa www.pale.rs.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo
Opštinski nivo (RS),Pale (RS)

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Vodovodne instalacije

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji kišnih i kanalizacionih kolektora na području opštine Pale


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na izgradnji kišnih i kanalizacionih kolektora

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAKIV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.7.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.7.2015. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.7.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Opština Pale, Romanijska 15, 71420 Pale

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Broj bankovnog računa na koji možete uplatiti naknadu za TD: 562-012-00000945-79, vrsta prihoda 729124, šifra
opštine 089, budžetska organizacija 9999999.ANEKS B

Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kišni kolektor prema Repašnici

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji Kišnog kolektora prema Repašnici

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

III Ukupna količina ili obim ugovora

217,16 metara dužine

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42094,02

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Od naselja Blok 6 do RepašniceANEKS B

Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kanalizacioni i kišni kolektor od naselja Obilićevo do rijeke Repašnice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog i kišnog kolektora od naselja Obilićevo do rijeke Repašnice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

III Ukupna količina ili obim ugovora

380 metara dužine

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40410,26

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Od naselja Obilićevo do rijeke RepašniceANEKS B

Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kanalizacioni kolektor na putu Kremenita brda - Obilićevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog kolektora na putu Kremenita brda - Obilićevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

III Ukupna količina ili obim ugovora

360 metara dužine

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16837,61

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Put Obilićevo prema Kremenitim brdimaANEKS B

Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacije u naselju Krivače

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacije u naselju Krivače

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

III Ukupna količina ili obim ugovora

217 metara dužine

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10102,56

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselje KrivačeANEKS B

Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacije u naselju Obilićevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacije u naselju Obilićevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

III Ukupna količina ili obim ugovora

130 metara dužine

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5893,16

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselje Obilićevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1390-1-3-28-3-22-15.pdf
PODIJELI: