Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje restauratorskih radova dijela krova Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu

Datum objave: 13.07.2015. 12:09 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

497-7-3-11-3-11/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA
IDB/JIB 4200754810002
Kontakt osoba MAJA TURKIĆ-DERVIŠEVIĆ
Adresa Obala Kulina Bana br.1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-760
Faks (033) 276-768
Elektronska pošta aneks8ko@bih.net.ba
Internet adresa www.kons.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Podizanje krovnih pokrova i okvira

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Restauratorski radovi dijela krova Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su restauratorski radovi dijela krova Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu prema Elaboratu
za restauraciju dijela krova Historijskog muzeja u Sarajevu (u daljem tekstu Elaborat), izrađenom od strane Instituta za
arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu u junu 2015. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212314-0 Građevinski radovi na historijskom spomeniku ili spomen- domu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora


586m/2

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

80000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Historijski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Zmaja od Bosne 5, 71000, Sarajevo,

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

1. Naručilac se obavezuje da, u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora o javnoj nabavci radova, Izvršiocu uplati
avans u iznosu od 30 % od ugovorene cijene.
2. Preostali iznos Naručilac plaća, po mjesečnim situacijama, u roku od 15 dana od datuma dostave privremene
situacije – odobrene i potpisane od strane nadzora, Naručioca i Izvršioca radova – i fakture, u zakonom propisanoj formi.

III 4. Ograničenja za učešće

da ispunjava uslove iz člana 45. stav (1) Zakona;

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da je tehnički i profesionalno sposoban za realizaciju predmetnog ugovora

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne


III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.7.2015. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.7.2015. 12:30:00
Adresa i mjesto KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BIH,OBALA KULINA BANA
BR 1/IV

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije u vezi sa tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku mogu se dobiti od kontakt osobe,
Maje Turkić Dervišević, u vremenu od 09 do 17:00 sati na telefone 033/276-761 i 033/276-760 ili putem e-mail adrese:
maja.t.dervisevic@kons.gov.ba.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
497-7-3-11-3-11-15.pdf
PODIJELI: