Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.01.2023. 15:56

Izvođenje radova na izgradnji objekta obdaništa u Istočnom Novom Sarajevu

Izvor: Akta.ba, 18.01.2023.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРЕТХОДНОЈ ПРОВЈЕРИ ТРЖИШТА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ „ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ОБДАНИШТА У ИСТОЧНОМ НОВОМ САРАЈЕВУ“

Обавјештење о претходној провјери тржишта у поступку набавке „Изградња објекта обданишта у Источном Новом Сарајеву“, a истo можете погледати овдје.

Процијењена вриједност набавке износи 1.550.000 КМ.

ТЕХНИЧКИ ОПИС преузмите овдје.

СПЕЦИФИКАЦИЈУ преузмите овдје.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

NAČELNIK

Broj: 01/1-014-Sl/22

Istočno Novo Sarajevo, 18.1.2023. god.

 

Predmet: Prethodna provjera tržišta u postupku Nabavke

 

U skladu sa članom 14a Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22) ugovorni organ prije pokretanja postupka javne nabavke provodi provjeru tržišta u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi sa nabavkom. U tu svrhu ugovorni organ može tražiti ili prihvatiti savjet nezavisnih stručnjaka, nadležnih organa ili učesnika na tržištu. Savjet se može koristiti u planiranju i provođenju postupka nabavke, pod uslovom da taj savjet ne dovodi do narušavanja tržišne konkurencije, te da ne krši princip diskriminacije i transparentnosti.

U skladu sa svim gore navedenim, ovim putem vas obavještavamo o planiranoj nabavci usluga, kako slijedi;

Javna nabavka „Izgradnja obdaništa" Procjenjena vrijednost nabavke: 1.550.000 KM Opis predmeta nabavke:

Nabavka će obuhvatiti radove na izgradnji objekta obdaništa u Istočnom Novom Sarajevu. 45000000-7 - Građevinski radovi

45200000-9 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje Tehničke specifikacije za predmetnu nabavku se nalaze u prilogu.

Minimalni uslovi tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača: Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati sljedeće uslove sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti i to:

A) uspješno iskustvo na poslovima izgradnje objekata visokogradnje za period u posljednjih 5 (pet) godina ili od datuma registracije (računajući od dana objave Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki), odnosno početka poslovanja ako

je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 5 (pet) godina, čija je vrijednost najmanje 1.500.000,00 KM sa PDV-oll. Oijena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu spiska izvršenih ugovora o izvođenju radova na objektima visokogradnje izvedenih u posljednjih 5 (pet) godina ili od datuma registracije (računajući od dana objave Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki) odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od pet godina, i najviše 2 (dvije) potvrde o uspješnoj realizaciji radova na objektima visokogradnje zbirne vrijednosti najmanje 1.500.000,00 KM sa PDV-om, a koje daje druga ugovorna strana.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena uz provođenje e-aukcije.

Za vrijeme trajanja prethodne provjere tržišta, svi zainteresovani privredni subjekti mogu svoje komentare, prijedloge, mišljenja i slično dostaviti elektronskim putem na kontakt e-mail info@opstinains.riet zaključno do 25.01.2023. godine.

 

Prilog: Tehnički opis i skice za predmetnu nabavku

 

Dostaviti:

-Naslovu -u spis

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: