Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje radova sanacije i asfaltiranja puteva

Datum objave: 08.05.2023. 12:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

430-1-3-14-3-63/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD ŽIVINICE
IDB/JIB 4209579210002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Fahrudin Kuljaninović
Adresa Alije Izetbegovića 28
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 743-300
Faks (035) 772-125
Elektronska pošta opcina.zivinice@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinazivinice.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija i asfaltiranje puteva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

podrazumijeva sljedeće radove: pripremni radovi, donji stroj, gornji stroj, odvodnja trase, bankine, asfaltiranje, te
nepredviđeni radovi, a sukaldno detaljnoj specifikaciji predmetnih radova u prilogu TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi
  45233123-7 Građevinski radovi na sporednoj cesti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ulica Alije Izetbegovića br. 28 – 75 270 Živinice (I sprat-Sala za sastanke)
Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osobe: Fahrudin Kuljaninović i Zijad Zenunović
Telefon: 035/743-386; 743-381
Faks: 035/772-125
e-mail: fahrudink@gradzivinice.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija i asfaltiranje puteva u MZ-a: Gornja Lukavica i Đurđevik (2 programa/projekta)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

podrazumijeva sljedeće radove: pripremni radovi, donji stroj, gornji stroj, odvodnja trase, bankine, asfaltiranje, te
nepredviđeni radovi, a sukaldno detaljnoj specifikaciji predmetnih radova u prilogu TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60683,76

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-e Gornja Lukavica i Đurđevik; Grad Živinice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:30


X Dodatne informacije

Kontakt osobe: Fahrudin Kuljaninović i Zijad Zenunović
Telefon: 035/743-386; 743-381
Faks: 035/772-125
e-mail: fahrudink@gradzivinice.ba


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija i asfaltiranje puteva u MZ Gornja Višća (2 programa/projekta)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

podrazumijeva sljedeće radove: pripremni radovi, donji stroj, gornji stroj, odvodnja trase, bankine, asfaltiranje, te
nepredviđeni radovi, a sukaldno detaljnoj specifikaciji predmetnih radova u prilogu TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

99145,30

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Gornja Višća; Grad Živinice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:30


X Dodatne informacije

Kontakt osobe: Fahrudin Kuljaninović i Zijad Zenunović
Telefon: 035/743-386; 743-381
Faks: 035/772-125
e-mail: fahrudink@gradzivinice.ba

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
430-1-3-14-3-63/23
PODIJELI: