Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na uređenju fasade na objektima (ZK ured, Stara pošta, Stari Sud, Partizan)

Datum objave: 10.05.2023. 10:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

870-1-3-10-4-48/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD VISOKO
IDB/JIB 4218275170003
Kontakt osoba Nabavke Visoko
Adresa Alije Izetbegovića 12A
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 732-500
Faks (032) 738-330
Elektronska pošta gradonacelnik@visoko.gov.ba
Internet adresa www.visoko.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Visoko

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ulica Alije Izetbegovića – uređenja fasada na objektima (ZK ured, Stara pošta, Stari Sud, Partizan)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je uređenje fasada na objektima (ZK ured, Stara pošta, Stari Sud, Partizan) u ulici Alije Izetbegovića.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno prema predmjeru i predračunu radova

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Mjesne zajednice Centar, Grad Visoko

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 (dvije godine)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenje Ureda za razmatranje žalbi, Podružnica Mostar broj: JN2-03-07-1-864-8/23 od 05.05.2023. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

05.05.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
870-1-3-10-4-48/23
PODIJELI: