Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog cjevovoda PS Vratno- VS Kalnik- VS Deklešanec

Datum objave: 15.05.2023. 09:21 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.05.2023.

Hrvatska-Križevci: Radovi na obnovi vodovodne mreže

2023/S 093-287112

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Radovi

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 077-233546)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VODNE USLUGE d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 48337206587
Poštanska adresa: Ulica Drage Grdenića 7
Mjesto: Križevci
NUTS kod: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Poštanski broj: 48260
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jelena Lovreković
E-pošta: jelena.lovrekovic@vukz.hr
Telefon: +385 48720906
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vukz.hr

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda PS Vratno- VS Kalnik- VS Deklešanec

 

Referentni broj: 10/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232151 Radovi na obnovi vodovodne mreže
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Opis predmeta nabave je rekonstrukcija magistralnog cjevovoda PS Vratno- VS Kalnik- VS Deklešanec, a sve prema tehničkim specifikacijama navedenim u troškovniku.

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/05/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 077-233546

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 17/05/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 23/05/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 17/05/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 23/05/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: