Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na održavanju šumskih kamionskih puteva za ŠG Treskavica Trnovo, lot 2

Datum objave: 19.05.2023. 08:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

2957-1-3-3-4-4/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''TRESKAVICA'' TRNOVO
IDB/JIB 4400632340462
Kontakt osoba Radojka Gajić
Adresa Trnovskih bataljona 116
Poštanski broj 71220 Trnovo (sp bl)
Opština/Grad Trnovo (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 610-245
Faks (057) 610-057
Elektronska pošta treskavica@sumers.org
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

radovi na održavanju šumskih kamionskih puteva za ŠG '' Treskavica Trnovo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

radovi na održavanju šumskih kamionskih puteva u ŠG '' Treskavica '' Trnovo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ŠG '' Treskavica '' Trnovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

radovi na održavanju škp Tvrdimići -Opučeve vode-Ulubić, Jahorina -Međuplanina
lot 2 za potrebe šG '' Treskavica'' trnovo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju puteva

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13582,60

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2023 god

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG '' Treskavica'' Trnovo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
član 69stav (3 ) ZJN BiH

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

18.05.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2957-1-3-3-4-4/23
PODIJELI: