Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji i popravci restorana Jezero u Nacionalnom parku Sutjeska, Tjentište

Datum objave: 22.05.2023. 12:37 / Izvor: Akta.ba, 18.05.2023.

(Ugovor o nabavci i radovima)

 (Procedura nabavke: CISP 001/2023)

u okviru projekta

 

AID 012003 Nature

BosniaHerzegovina: Zaštićeno područje i održivi razvoj u Bosni i Hercegovini, finansiran od strane Italijanske agencije za razvoj i saradnju (AICS – Šifra projekta: BSN4142_AICS_NaturBosnia)

 

Tuzla, 18 maj 2023.

 

UVOD I FINANSIRANJE

Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, u daljnjem tekstu CISP (italijanska nevladina, neprofitna organizacija), trenutno provodi projekat AID 012003 NaturBosniaHerzegovina: Zaštićena područja i održivi razvoj u Bosni i Hercegovini, koji finansira Italijanska Agencija za razvojnu saradnju (AICS – Šifra projekta: BSN4142_AICS_NaturBosnia).

 

UGOVORNI ORGAN

CISP – Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli

 

SPECIFIKACIJE UGOVORA

Projektom je , između ostalih ciljeva, predviđena rekonstrukcija i sanacija restorana Jezero, koji se nalazi u Nacionalnom parku Sutjeska, a koji je vlasništvo Nacionalnog parka Sutjeska. Nabavka i radovi, imaju za cilj poboljšanje kvaliteta i proširenje objekta kako bi se stvorile mogućnosti za kategorizaciju objekta kao ugostiteljski obejkat sa smještajnim kapacitetima.

 

UČEŠĆE

Kriterij podobnosti 

Firme koje se nalaze u bilo kojem od slijedećih slučajeva NISU prihvatljive za učešće u postupku prijave:

ako su bankrotirali ili su u krizi, vode im se slučajevi na sudovima, ušli su u aranžman sa kreditorima, suspendirane su im poslovne aktivnosti ili su u sličnoj situaciji zbog procedura državnog zakonodavstva ili regulacija;

ako su pravomoćnom presudom osuđeni za krivično djelo u vezi s njihovim profesionalnim ponašanjem;

su krivi  za neprofesionalno poslovanje, a što ovlašteni predstavnik za ugovore može dokazati;

ako nisu ispunili obaveze, u vezi sa uplatom doprinosa za socijalno osiguranje ili plaćanje poreza, u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj su osnovani ili sa odredbama zemlje Ugovornog organa  ili zemlje u kojoj će se ugovor izvršiti (u ovom slučaju Bosna i Hercegovina);

ako su bili predmet presude, koja ima snagu res judicata, za prevaru, korupciju, učešće u kriminalnoj organizaciji ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost štetnu za finansijske interese zajednice;

 

5. KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PPISMA INTERESA

5.1. Ponuđač mora zvanično dostaviti pismo interesa sa popunjenim i potpisanim dokumentom: Opšti podaci o komaniji  (Prilog A – dokument u prilogu), do ponedeljka 29 maja 2023. godine, prije 13:00 sati, na sljedeću adresu:

CISP – Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli

Filipa Kljajića 22

75 000 Tuzla – Bosna and Hercegovina

 

Telefon: +387 35 210 664

 

Prilog A

 

OPŠTI PODACI O KOMPANIJ

Naziv projekta: AID 012003 Natur

Bosnia Herzegovina: Zaštićena područja i održivi razvoj u Bosni i Hercegovini, finansiran od strane Italijanske agencije za razvojnu saradnju-

Šifra projekta: BSN4142_AICS_NaturBosnia.

 

 

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PONUDU za radove na rekonstrukciji i popravci restorana Jezero u Nacionalnom parku Sutjeska, Tjentište, Bosna i Hercegovina – Udruženje mreža za izgradnju mira (mreza-mira.net)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: