Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova

Datum objave: 01.06.2023. 15:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1282-7-3-24-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU CENTAR SREDNJIH ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" PRNJAVOR
IDB/JIB 4401228260001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Borjana Tešić
Adresa Rade Vranješevića 1
Poštanski broj 78430 Prnjavor (sp bl)
Opština/Grad Prnjavor
Telefon (051) 640-471
Faks (051) 640-472
Elektronska pošta ss27@skolers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Nije potrebna podjela na lotove

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji sanitarnih čvorova u objektu JU Centar srednjih škola "Ivo
Andrić"Prnjavor

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji sanitarnih čvorova u objektu JU Centar srednjih škola "Ivo
Andrić"Prnjavor

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45330000-9 Vodoinstalaterski i sanitarni radovi
  45317000-2 Ostali elektroinstalaterski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana u TD javno dostupnoj na portali E-nabavka

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat JU Centar srednjih škola "Ivo Andrić"Prnjavor

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvođenje radova je podkriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača i definisaće se ugovorom o izvođenju
radova

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u TD dostupnoj na portalu E-nabavka

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano u TD dostupnoj na portalu E-nabavka

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u TD dostupnoj na portalu E-nabavka

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok izvođenja 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.06.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU Centar srednjih škola "Ivo Andrić"Prnjavor, Ul.Rade Vranješević
br.1
Datum i vrijeme 19.06.2023. 10:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: