Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na rekonstrukciji kuglane-faza 1

Datum objave: 02.06.2023. 10:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

3019-1-3-25-4-15/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP SKPC "MEJDAN" D.O.O. TUZLA
IDB/JIB 4209012840005
Kontakt osoba Morgana Dizdarević
Adresa Tuzla, Ul.Bosne Srebrene bb
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 228-832
Faks (035) 228-834
Elektronska pošta mejdan@mejdan.ba
Internet adresa www.mejdan.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na rekonstrukciji kuglane-faza 1.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova na rekonstrukciji kuglane-faza 1.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji kuglane

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji kuglane

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

120000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

12.05.2023.

VII 2. Broj primljenih ponuda


2


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na isporuci i ugradnji staklene stijene

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova na isporuci i ugradnji staklene stijene

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

130000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

12.05.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: