Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji Olimpijskog bazena Mostar

Datum objave: 02.06.2023. 12:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

31664-1-3-2-3-2/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DIREKCIJA ZA IZGRADNJU KULTURNO SPORTSKOG CENTRA U MOSTARU
IDB/JIB 4227558110006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Tigran Ivković
Adresa Ante Starčevića bb (iza prostorija Sportskog saveza Grada mostara)
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (063) 318-711
Faks (036) 348-105
Elektronska pošta direkcija@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Postupak nije podijeljen na lotove. Predmet postupka je građevinski objekt koji je jedna cjelina.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZGRADNJA OLIMPIJSKOG BAZENA MOSTAR

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je izgradnja prve faze olimpijskog bazena Mostar. Radovi ove faze sastoje se od izgradnje glavnog objekta
bazena i dijela radova hotela koji su funkcionalno dio bazena, kao i izgradnja samih konstrukcija bazena unutar zgrade
glavnog objekta, pokrivanje objekta i zatvaranje objekta fasadom, a po fazama radovi su sljedeći:
- pripremni radovi gradilišta,
- zemljani radovi,
- betonski i AB radovi,
- izolaterski radovi,
- izgradnja čelične konstrukcije krovišta i fasade,
- krovopokrivački radovi,
- fasaderski radovi.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45212212-5 Građevinski radovi na plivačkom bazenu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Tačna količina iskazana je u prilogu ovoj tenderskoj dokumentaciji, na Obrascu za cijenu ponude sa tehničkom specifikacijom
– Predmjerom radova.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14957264,96

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je lokacija izgradnje Olimpijskog bazena Mostar. Kompleks olimpijskog bazena Mostar planiran je
u južnoj zoni grada, mikrolokacijski na prostoru bivšeg „Južnog logora“.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.07.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.07.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ante Starčevića bb, 88000 Mostar
Datum i vrijeme 20.07.2023. 12:30


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Direkcija za izgradnju kulturno sportskog centra u Mostaru
UIN 4227558110006
Contact person Tigran Ivković
Address Ante Starčevića bb (iza prostorija Sportskog saveza Grada mostara)
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (063) 318-711
Fax number (036) 348-105
Email address direkcija@hotmail.com
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

City,Mostar

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Construction of highways, roads, airfields and
sport facilities

II 1.a. Title of the object of the contract

Izgradnja Olimpijskog bazena Mostar

II 1.b. Description of the object of the contract

Predmet nabave je izgradnja prve faze olimpijskog bazena Mostar. Radovi ove faze sastoje se od izgradnje glavnog objekta
bazena i dijela radova hotela koji su funkcionalno dio bazena, kao i izgradnja samih konstrukcija bazena unutar zgrade


glavnog objekta, pokrivanje objekta i zatvaranje objekta fasadom, a po fazama radovi su sljedeći: - pripremni radovi
gradilišta, - zemljani radovi, - betonski i AB radovi, - izolaterski radovi, - izgradnja čelične konstrukcije krovišta i fasad
e, - krovopokrivački radovi, - fasaderski radovi.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 45000000-7 Construction work
Additional object(s) 45212212-5 Construction work for swimming pool

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
prema TD

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

10.07.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 20.07.2023. 12:00
Address and place Ante Starčevića bb, 88000 Mostar

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: