Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na demontaži postojeće opreme u kotlovnici, zamjena postojećeg kotla sa novim na biomasu, ugradnji nove opreme u kotlovnici (pumpe, ventili), ugradnji termostatskih ventila na radijatorska tijela i ostalih pratećih građevinskih i elektro radova, JU Osnovna škola Sveti Sava Ljubinje

Datum objave: 05.06.2023. 09:14 / Izvor: Nezavisne novine, 05.06.2023.

Poziv za podnošenje ponuda (PPP)

 

Projekat: „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovim"

Broj projekta BIH 10/00103203

Naziv: Rekonstrukcija javnih ustanova

Broj nabavke: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-23-ll-RS

 

1. Projekat "Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini" finansira se iz grant sredstava Zelenog klimatskog fonda (freen Climate Fund - GCF). Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) potpisali su Sporazum o  provođenju Projekta BIH 10/00103203 - „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini". U okviru Projekta planirano je da UNDP BiH stavi na raspolaganje dio GCF grant sredstava Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u svrhu provođenja mjera na unapređenju energetske efikasnosti u javnim objektima u Republici Srpskoj.

2. Ministarstvo za prostorno uređenje,'građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske poziva kvalifikovane ponuđače da dostave ponude za mašinske radove na rekonstrukciji javnih zgrada, koji imaju za cilj povećanje energetske efikasnosti.

Ovim tenderskim postupkom je obuhvaćen jedan (1) objekat, i to:

JU Osnovna škola "Sveti Sava" Ljubinje

Mjere energetske efikasnosti koje se sprovode na objektu su sljedeće:

Radovi na demontaži postojeće opreme u kotlovnici, zamjena postojećeg kotla sa novim na biomasu, ugradnja nove opreme u kotlovnici (pumpe, ventili), ugradnja termostatskih ventila na radijatorska tijela i ostali prateći građevinski i elektro radovi.

Detaljniji opis planiranih mjera energetske efikasnosti će se nalaziti u tenderskom dokumentu.

Predviđeno je da građevinski radovi traju: 2 mjeseca.

3.            Kako je navedeno u članu 1. ovog poziva, Projekat „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini" se finansira isključivo iz GCF grant sredstava. Međutim, procedure nabavke robe, radova, nekonsultantskih usluga i konsultantskih usluga u okviru Projekta će se vršiti korištenjem pravila i procedura nabavke koji odgovaraju procedurama koje koristi Svjetska banka. Ovom prilikom se koristi zahtjev za podnošenje ponude (RfB) kako je navedeno u Pravilniku Svjetske banke za IPF dužnike: Nabavka robe, radova, nekon-sultantskih usluga i konsultantskih usluga (juli 2016, dopunjeno izdanje novembar 2017 i avgust 2018) i otvoren je za sve ponuđače u skladu sa Pravilnikom o nabavkama. Isto tako skrećemo pažnju na članove 3.14 i 3.15 Pravilnika kojima se uređuje sukob interesa.'

4.            Zainteresovani ponuđači mogu da preuzmu cijeli paket ten-derske dokumentacije nakon podnošenja pisanog zahtjeva na e-mail beep1@mgr.vladars.net i nakon uplate u iznosu od 200KM koje se ne mogu refundirati.

Uplate se vrše na račun: Račun br: 555 10000476904 06.

Tenderska dokumentacija se šalje poštom.

5.            Ponude treba da se dostave na adresu:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Kralja Alfonsa XIII, broj 18 (prizemlje) Banja Luka, RS/BiH

najkasnije do 26. juna 2023. godine u 12:00 časova. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti.

6.            Ponude će biti otvorene javno 26. juna 2023. godine u 12:20 časova na adresi:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Republike Srpske

Kralja Alfonsa XIII, broj 18

Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Otvaranju ponuda može da prisustvuje maksimalno jedan ovlašteni predstavnik ponuđača.

7.            Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na e-mail adresu:

beep1@mgr.vladars.net

Br. 15.05-360-16-281/23

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: